Cấp giấy phép hoạt động điện lực.

đăng 03:08 16 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức lập hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c) dưới đây và nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ “ một cửa” để nhận giấy biên nhận hồ sơ theo qui định

Bước 2: Tổ tiếp nhận chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý điện giải quyết, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, kiểm tra thực tế tại cơ sở tổ chức đề nghị cấp phép.

Bước 3: In giấy phép hoạt động điện lực trình lãnh đạo Sở ký duyệt, cấp giấy phép cho tổ chức

Bước 4: Vào sổ và chuyển cho Tổ tiếp nhận viết biên lại thu phí, lệ phí và trả giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ “một cửa” của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

c1. Đối với các tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35KV :

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

   + Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực;

   + Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp hoặc văn bản giao quyền hạn, nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền cho tổ chức kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;

   + Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính, kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

   + Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian 05 năm gần nhất;

    + Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;

    + Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (đối với tổ chức đã và đang hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng điện);

- Số lượng hồ sơ:      03 (bộ)

c2. Đối với các tổ chức hoạt động phát điện có dự án nhà máy điện với quy mô công suất dưới 3MW đặt tại thành phố Đà Nẵng :

    c2. 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực để thực hiện đầu tư nhà máy điện và vận hành thương mại từng tổ máy :

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

    + Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực;

    Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;

    + Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện được cấp có thẩm quyền duyệt kèm theo tài liệu dự án đầu tư nhà máy điện;

    + Bản sao hợp lệ tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện;

    Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thuỷ điện). Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện);

    + Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

    + Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất.

- Số lượng hồ sơ:      03 (bộ)

   c2.2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực để đưa toàn bộ nhà máy điện vào hoạt động thương mại :

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

    + Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện;

    + Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;

    + Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;

    + Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký;

    + Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

    + Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

    + Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;

    + Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nhà máy thuỷ điện);

    + Bản sao văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối;

    + Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện;

    + Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.

- Số lượng hồ sơ:      03 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                  

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Đà Nẵng

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.                                 

h) Lệ phí:

- Phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực :

+ Tư vấn đầu tư xây dựng điện, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35KV : 800.000 đồng

+ Hoạt động phát điện : 2.100.000 đồng

(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực)

- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực : 700.000 đồng

(Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng).

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

i1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35KV :

+ Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính, kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

 + Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian 05 năm gần nhất;

 + Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;

i2. Đối với các tổ chức hoạt động phát điện có dự án nhà máy điện với quy mô công suất dưới 3MW đặt tại thành phố Đà Nẵng :

 + Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện.

(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

j) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35KV phải có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp;

 - Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn giám sát phải có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.

(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

- Công văn số 2532/UB-VP ngày 10 tháng 7 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

(15/04/2010)

Danh sách các thủ tục hành chính Sở Công thương

Doanh nghiệp hàng đầu

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »


Comments