TTHC Sở Công thương


Thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình điện, điện chiếu sáng.

đăng 01:37 18 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức lập hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c) dưới đây và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả hồ sơ của Sở Công Thương (sau dây gọi tắt là: Tổ tiếp nhận hồ sơ “ một cửa”) để nhận giấy biên nhận hồ sơ theo qui định

Bước 2: Tổ tiếp nhận chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý điện giải quyết.

Bước 3: Phòng Quản lý điện triển khai thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình điện, điện chiếu sáng (có kiểm tra thực tế, đối chiếu, so sánh với thiết kế sơ bộ trong dự án đã được phê duyệt, văn bản công bố giá liên Sở Xây dựng - Tài chính, các bộ đơn giá, định mức, chế độ xây dựng cơ bản hiện hành...).

Bước 4: Phòng Quản lý điện dự thảo Quyết định phê duyệt (đối với công trình dưới 10 tỷ đồng thuộc dự án nhóm C) trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký ban hành hoặc dự thảo Kết quả thẩm định (đối với công trình trên 10 tỷ đồng thuộc dự án nhóm C và công trình thuộc dự án nhóm B) trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký để trình UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

Bước 5: Phòng Quản lý điện vào sổ theo dõi và chuyển cho Tổ tiếp nhận viết biên lai thu phí thẩm định, trả hồ sơ thiết kế kỹ thuật- dự toán thẩm định hoàn thành cho Chủ đầu tư hoặc đơn vị điều hành dự án.

Bước 6: Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án nộp phí thẩm định và nhận hồ sơ thiết kế kỹ thuật- dự toán thẩm định hoàn thành tại Tổ tiếp nhận hồ sơ “một cửa”.

b) Cách thức thực hiện:

 Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ “một cửa” của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần và số lượng hồ sơ, bao gồm:

   + Tờ trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán của Chủ đầu tư : 01 bản;

   + Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế sơ bộ đã được phê duyệt cùng dự án : 01 bộ;

   + Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng và Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng : 02 bộ;

   + Hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán và Biên bản nghiệm thu thiết kế kỹ thuật - dự toán : 02 bộ;

   + Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan;

   + Hồ sơ pháp lý, điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, dự toán như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động điện lực phù hợp với công việc thực hiện; Chứng chỉ hành nghề của Chủ nhiệm khảo sát xây dựng, Chủ nhiệm đồ án thiết kế hoặc người chủ trì thiết kế.

   + Văn bản thoả thuận điểm đấu nối vào lưới điện giữa Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng với Chủ đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt phương án cấp điện phụ tải mới của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng (nếu có);

   + Các văn bản giải trình khác như Bảng báo giá thiết bị, vật tư, vật liệu điện, catalogue...đối với các thiết bị, vật tư, vật liệu điện không có trong văn bản Công bố giá liên Sở Xây dựng - Tài chính để tham khảo trong quá trình thẩm định;

   Đĩa mềm hoặc đĩa CD dự toán : 01 đĩa.

d) Thời hạn giải quyết:

- 15 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm B

- 10 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm C.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                   

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Đà Nẵng

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.                      

h) Lệ phí:

Phí thẩm định : Tính theo công thức nội suy (Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư).

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng;

+ Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở;  

(Theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ).

j) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không có.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 190/2003/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố.


Thep cổng thông tin điện tử Thành phố (15/04/2010)

Các thủ tục hành chính Sở Công thương

Doanh nghiệp hàng đầu, sản phẩm dịch vụ hoàn hảo

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện, điện chiếu sáng

đăng 01:35 18 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức lập hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c) dưới đây và nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ “ một cửa” để nhận giấy biên nhận hồ sơ theo qui định

Bước 2: Tổ tiếp nhận chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý điện giải quyết.

Bước 3: Phòng Quản lý điện triển khai thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình điện, điện chiếu sáng theo các nội dung quy định (có kiểm tra thực tế, xem xét đối chiếu với quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch chi tiết xây dựng dự án).

Bước 4: Phòng Quản lý điện dự thảo Kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký.

Bước 5: Phòng Quản lý điện vào sổ theo dõi và chuyển cho Tổ tiếp nhận viết biên lai thu phí thẩm định, trả Kết quả thẩm định và hồ sơ thiết kế cơ sở thẩm định hoàn thành cho Chủ đầu tư hoặc đơn vị điều hành dự án.

Bước 6: Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án nộp phí thẩm định và nhận hồ sơ thiết kế cơ sở thẩm định hoàn thành tại Tổ “một cửa” để nộp cho cơ quan đầu mối thẩm định dự án.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ “một cửa” của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần và số lượng hồ sơ, bao gồm:

  + Văn bản của đơn vị đầu mối thẩm định dự án đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở hoặc Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở của Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án : 01 bản;

   + Bản sao Quyết định phê duyệt mặt bằng quy hoạch của dự án kèm theo bản vẽ mặt bằng quy hoạch của dự án được phê duyệt (đối với dự án có quy hoạch xây dựng) hoặc văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền (đối với dự án không có quy hoạch xây dựng). Trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình điện chưa có trong quy hoạch phát triển điện lực thì phải có văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương;

   + Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng và Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng : 02 bộ;

   + Thuyết minh dự án : 01 bộ;

   + Thiết kế cơ sở và Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở : 02 bản;

   + Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan;

   + Hồ sơ pháp lý, điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế cơ sở như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động điện lực phù hợp với công việc thực hiện; Chứng chỉ hành nghề của Chủ nhiệm khảo sát xây dựng, Chủ nhiệm đồ án thiết kế hoặc người chủ trì thiết kế.

   Đĩa mềm hoặc đĩa CD dự toán : 01 đĩa.

d) Thời hạn giải quyết:

- 15 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm B

- 10 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm C.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                   

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Đà Nẵng

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở.

h) Lệ phí:

Phí thẩm định : Tính theo công thức nội suy.

- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;

- Công văn số 5361/BTC-CST ngày 24/4/2006 của Bộ Tài chính về việc phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở (Theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng);

Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng;

Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở (Theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ).

j) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không có.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

- Nghị định số 209/2004/ NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 99/2007/ NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về : lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

(15/04/2010)

Các thủ tục hành chính Sở Công thương

Doanh nghiệp hàng đầu, sản phẩm dịch vụ hoàn hảo

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diên cho thương nhân nước ngoài

đăng 05:09 16 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diên cho thương nhân nước ngoài [Tải biểu mẫu]

Trình tự thực hiện- Thương nhân nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư và Hội nhập kinh tế quốc tế Sở Công thương. 
- Cán bộ được phân công của Phòng Đầu tư và Hội nhập kinh tế quốc tế Sở Công thương kiểm tra, xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi Thương nhân 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ cấp phép; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn Thương nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 
- Cán bộ được phân công của Phòng Đầu tư và Hội nhập kinh tế quốc tế Sở Công thương tiến hành thẩm định hồ sơ. Trường hợp thương nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì trình Giám đốc Sở cấp giấy phép; trường hợp thương nhân chưa đủ điều kiện thì trình Giám đốc sở có văn bản trả lời nêu rõ lý do chưa cấp 
- Thương nhân nhận Giấy tại Phòng Đầu tư và Hội nhập kinh tế quốc tế Sở Công thương
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại Sở Công thương
Thành phần, số lượng hồ sơCác thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ, gồm: 
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (bản chính, bằng tiếng Việt). 
- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu có giá trị t ương đư ơng chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thư ơng nhân n ước ngoài trong năm tài chính gần nhất (01 bản, dịch ra tiếng Việt, có chứng thực và đ ược cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam tại n ước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam). 
- Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép Văn phòng đại diện (bản chính). 
- Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp
Thời hạn giải quyết15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhGiấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Lệ phíCấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 1.000.000 VNĐ/1 lần cấp
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiMẫu MĐ- 4. Đơn đề nghị Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diên
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chínhThương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau: 
a) Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp; 
b) Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Danh sách các thủ tục hành chính Sở công thương

Doanh nghiệp hàng đầu

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »


Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diên cho thương nhân nước ngoài

đăng 05:05 16 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

[Tải biểu mẫu]

Trình tự thực hiện- Thương nhân nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư và Hội nhập kinh tế quốc tế Sở Công thương. 
- Cán bộ được phân công của Phòng Đầu tư và Hội nhập kinh tế quốc tế Sở Công thương kiểm tra, xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi Thương nhân 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ cấp phép; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn Thương nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 
- Cán bộ được phân công của Phòng Đầu tư và Hội nhập kinh tế quốc tế Sở Công thương tiến hành thẩm định hồ sơ. Trường hợp thương nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì trình Giám đốc Sở cấp giấy phép; trường hợp thương nhân chưa đủ điều kiện thì trình Giám đốc sở có văn bản trả lời nêu rõ lý do chưa cấp 
- Thương nhân nhận Giấy phép tại Phòng Đầu tư và Hội nhập kinh tế quốc tế Sở Công thương
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại Sở Công thương
Thành phần, số lượng hồ sơThương nhân nộp 01 bộ hồ sơ, gồm: 
- Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (bản chính, bằng tiếng Việt). 
- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu có giá trị t ương đư ơng chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thư ơng nhân n ước ngoài trong năm tài chính gần nhất (01 bản; đư ợc dịch ra tiếng Việt Nam, có chứng thực và đ ược cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam). 
- Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn và xin điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (bản chính). 
- Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp
Thời hạn giải quyết15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhGiấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Lệ phíCấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 1.000.000 VNĐ/1 lần cấp
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiMẫu MĐ- 5. Đơn đề nghị Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diên
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chínhThương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau: 
a) Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp; 
b) Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Danh sách các thủ tục hành chính Sở công thương

Doanh nghiệp hàng đầu

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »


Thẩm định, trình UBND thành phố xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC

đăng 05:03 16 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Thẩm định, trình UBND thành phố xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC

Trình tự thực hiện- Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Xuất nhập khẩu Sở Công thương 
- Cán bộ được phân công của Phòng Xuất nhập khẩu tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 
- Sở Công thương lấy ý kiến xác nhận bằng văn bản của Công an thành phố về điều kiện an ninh của tổ chức có yêu cầu 
- Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Xuất nhập khẩu sở Công thương
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại Sở Công thương
Thành phần, số lượng hồ sơTổ chức nộp 03 bộ hồ sơ, gồm: 
1. Đối với doanh nhân: 
- Văn bản của doanh nghiệp đề nghị cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC (bản chính) 
- Bản khai lí lịch tự thuật của doanh nhân (bản chính), có dán ảnh chụp kiểu CMTND, cỡ 3x4 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ): 
- Các văn bản xác nhận trong thời hạn 06 tháng gần nhất của các cơ quan liên quan: 
+ Xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền chấp hành Luật Thuế, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp (theo mẫu MX 03-A, bản chính) 
+ Xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác của doanh nhân (theo mẫu MX 03-C, bản chính); 
+ Xác nhận của cơ quan Hải quan về nghĩa vụ thuế xuất nhập khẩu và việc chấp hành quy chế khai báo thông quan hàng hóa theo quy định (theo mẫu MX03-B, bản chính) 
+ Văn bản xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đăng ký (theo mẫu MX 03-D, bản chính); 
- Bản chính Các hợp đồng kinh doanh hoặc các tài liệu dự án đầu tư hợp tác với các đối tác thuộc các nền kinh tế thành viên APEC (nếu có), hoặc văn bản giải trình về nhu cầu đi lại tại các nước và vùng lãnh thổ thuộc APEC được xác định tại Điều 1 của Quy định này, (các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt có chứng thực). 
- Bản sao Quyết định bổ nhiệm chức vụ của doanh nhân được đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC (bản sao có chứng thực). 
- Bản sao hộ chiếu còn giá trị sử dụng của doanh nhân. 
- Tờ khai danh sách trích ngang các thông tin liên quan doanh nhân của doanh nghiệp đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu MK 04-A, bản chính) 
2. Đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước: 
- Công văn đề nghị của cơ quan quản lý cán bộ, công chức: nêu rõ chức vụ, nhu cầu thường xuyên làm việc với đối tác, tham dự hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước, vùng lãnh thổ thuộc APEC tham gia chương trình thẻ ABTC và thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2 của Quy trình này (theo mẫu MĐ 01-C, bản chính) 
- Bản khai lí lịch tự thuật của cán bộ, công chức có dán ảnh chụp kiểu CMTND cỡ 3x4 và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (theo mẫu ML 02-B, bản chính). 
- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác của cán bộ, công chức (Mẫu MX 03-C, bản chính) 
- Bản sao Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của cán bộ, công chức.
Thời hạn giải quyết15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Công an; UBND thành phố 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương 
- Cơ quan phối hợp: Công an thành phố
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhCông văn đề nghị UBND thành phố ra văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp và doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC
Lệ phíKhông
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai1. Đối với doanh nhân 
- Văn bản của doanh nghiệp đề nghị cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC (Mẫu MĐ 01-A) 
- Bản khai lí lịch tự thuật của doanh nhân (Mẫu MĐ 02-A) 
- Tờ khai danh sách trích ngang các thông tin liên quan doanh nhân của doanh nghiệp đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (Mẫu MK 04-A) 
2. Đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước: 
- Công văn đề nghị của cơ quan quản lý cán bộ, công chức (Mẫu MĐ 01-C) 
- Bản khai lí lịch tự thuật của cán bộ, công chức (Mẫu ML 02-B).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính*Các trường hợp được Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC để cơ quan quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an cấp, bao gồm: 
1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố Hải Phòng bao gồm: 
a) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hành Việt Nam hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng Việt Nam. 
b) Kế toán trởng, hoặc Trưởng/ Phó Phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, ngân hành, chi nhánh Ngân hàng Việt Nam trở lên. 
2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư tại Việt Nam thuộc thành phố Hải Phòng: 
a) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, kế toán trưởng hoặc người có chức danh trưởng phòng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; 
b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty Trách nhiệm hữu hạn; Chủ tịch Ban quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm hợp tác xã. 
3. Thủ trưởng các cơ quan, Sở, ban, ngành, quận, huyện và các cán bộ công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước của thành phố HảI Phòng trong diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ để tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo hoặc quan hệ công tác đến các nước, vùng hoặc lãnh thổ thành viên APEC tham gia chương trình Thẻ đi lại ABTC. 
* Điều kiện để doanh nhân được xét cho phép sử dụng thẻ ABTC 
1. Doanh nhân đang làm việc ở các doanh nghiệp được quy định tại Điều 2 của Quy định này, được thành lập ít nhất từ một năm trở lên, đã hoàn thành các nghĩa vụ về chính sách thuế, ngân sách nhà nước, có kim ngạch xuất nhập khẩu hoặc có nhu cầu hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các đối tác thuộc các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC, được thể hiện thông qua các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư, các hợp đồng dịch vụ cụ thể hoặc báo cáo giải trình về nhu cầu mở rộng thị trường kinh doanh của doanh nghiệp. 
2. Doanh nhân Việt Nam mang hộ chiếu còn giá trị sử dụng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 
3. Doanh nghiệp và doanh nhân xin được cấp thẻ ABTC chấp hành nghiêm túc pháp luật thuế, chính sách về xuất nhập khẩu, chính sách đối với người lao động, luật pháp của Nhà nước Việt Nam và các quy định trong quan hệ thương mại quốc tế. 
4. Không thuộc diện chưa được xuất cảnh. 
5. Không thuộc các trường hợp sau đây: 
Doanh nhân vi phạm pháp luật đang trong quá trình bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý; đang phải chấp hành hình phạt hoặc đã chấp hành xong nhưng chưa được xoá án tích hoặc đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự , kinh tế, lao động hoặc đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC 
- Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ công an về việc hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ 
- Quyết định số 1085/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng

Danh sách các thủ tục hành chính Sở công thương

Doanh nghiệp hàng đầu

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »


Phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hoá chất

đăng 04:57 16 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hoá chất [Tải biểu mẫu]

Trình tự thực hiện- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn thư - Sở Công Thương: 
- Cán bộ được phân công của Phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường Sở Công thương kiểm tra, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 
- Tổ chức, cá nhân phối hợp với Phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường Sở Công Thương kiểm tra thực địa tại doanh nghiệp; ký biên bản buổi làm việc (nếu có) 
- Trường hợp đủ điều kiện, Sở Công thương ra Quyết định phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện, Sở Công thương có văn bản trả lời, nêu rõ lý do không phê duyệt 
- Tổ chức, cá nhân nhận quyết định phê duyệt tại Phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường hoặc qua hệ thống bưu chính.
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại Sở Công thương hoặc qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơTổ chức, cá nhân nộp 03 bộ hồ sơ, gồm: 
- Văn bản đề nghị của chủ đầu tư dự án, cất giữ hoá chất nguy hiểm (bản gốc) 
- Nội dung chi tiết kế hoạch ngăn ngừa và khắc phục sự cố hóa chất theo quy định và các tài liệu kèm theo (bản gốc hoặc bản sao công chứng).
Thời hạn giải quyết30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương (phê duyệt các dự án nhóm B, C trừ hoá chất nguy hiểm thuộc loại cực độc, gây ung thư, biến đổi gen, ảnh hưởng đến quá trình sinh sản) 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhQuyết định phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hoá chất
Lệ phíChưa có quy định cụ thể
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiNội dung kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hoá chất (Phụ lục số 7)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân sản xuất, sử dụng, cất giữ hoá chất nguy hiểm với khối lượng vượt ngưỡng tương ứng quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phải lập kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hoá chất.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Luật hoá chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 2 
- Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất; 
- Nghị định 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2006 của Chính phủ “Về an toàn hoá chất”; 
- Thông tư 12/2006/TT-BCN ngày 22/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc “Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về an toàn hoá chất”.

Danh sách các thủ tục hành chính Sở công thương

Doanh nghiệp hàng đầu

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »


Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng

đăng 04:55 16 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng

Trình tự thực hiện- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Năng lượng Sở Công Thương 
- Cán bộ Phòng Năng lượng được phân công kiểm tra, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và trình Giám đốc Sở cấp thẻ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhấn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp không cấp thẻ thì sau 03 ngày làm việc, Sở Công thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 
- Cá nhân nhận thẻ tại phòng Năng lượng - Sở Công Thương
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại Sở Công thương
Thành phần, số lượng hồ sơTổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, gồm: 
- Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực (bản chính); 
- Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực (bản sao có chứng thực); 
- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm.
Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhThẻ kiểm tra viên điện lực
Lệ phíKhông
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiKhông
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chínhKiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện, đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện phải có đủ các tiêu chuẩn sau: 
a) Có trình độ cao đẳng chuyên ngành về điện trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện; trình độ trung cấp chuyên ngành điện hoặc công nhân kỹ thuật điện từ bậc 5/7 trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện; 
b) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý lưới điện, phân phối điện và kinh doanh điện từ ba năm trở lên; 
c) Đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện; 
d) Nắm vững các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định hiện hành về hoạt động điện lực và sử dụng điện; Có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra; 
đ) Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Luật Điện lực ngày 03/12/2004 
- Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Danh sách các thủ tục hành chính Sở công thương

Doanh nghiệp hàng đầu

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »


Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thẻ

đăng 04:54 16 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thẻ

Trình tự thực hiện- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Năng lượng Sở Công Thương 
- Cán bộ Phòng Năng lượng được phân công kiểm tra, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và trình Giám đốc Sở cấp thẻ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cá nhấn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. 
- Cá nhân nhận thẻ tại phòng Năng lượng - Sở Công Thương
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại Sở Công thương
Thành phần, số lượng hồ sơTổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, gồm: 
- Đơn đề nghị cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực (bản chính); 
- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm; 
- Công văn đề nghị cấp lại thẻ (bản chính); 
- Thẻ Kiểm tra viên điện lực đối với trường hợp thẻ bị hỏng.
Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhCá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhThẻ kiểm tra viên điện lực
Lệ phíKhông
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiKhông
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chínhKiểm tra viên điện lực đã được cấp thẻ nhưng đề nghị cấp lại do mất thẻ.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Luật Điện lực ngày 03/12/2004 
- Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Danh sách các thủ tục hành chính Sở công thương

Doanh nghiệp hàng đầu

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »


Huấn luyện, sát hạch và cấp thẻ an toàn thợ điện nông thôn

đăng 04:52 16 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Huấn luyện, sát hạch và cấp thẻ an toàn thợ điện nông thôn

Trình tự thực hiện- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia huấn luyện cấp thẻ an toàn điện nông thôn với Phòng Công thương huyện; 
- Các Phòng công thương huyện tập hợp danh sách, gửi Sở Công thương 
- Phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường Sở Công thương tiến hành tổ chức lớp học 
- Học viên nhận thông báo, tham dự lớp huấn luyện, làm bài kiểm tra trắc nghiệm sau khi kết thúc lớp học; 
- Các trường hợp đủ điều kiện, Sở Công thương tiến hành cấp thẻ; trường hợp không đủ điều kiện, Sở Công thương có thông báo cụ thể 
- Tổ chức, cá nhân nhận thẻ an toàn điện nông thôn tại Phòng Công thương huyện.
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại các Phòng Công thương huyện
Thành phần, số lượng hồ sơTổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, gồm: 
- Công văn đăng ký tham gia lớp huấn luyện cấp thẻ an toàn điện do Sở Công thương tổ chức gửi Phòng Công thương huyện, kèm theo danh sách học viên (bản chính); 
- Học viên nộp 01 ảnh màu cỡ 2 x 3 (kiểu chứng minh nhân dân)
Thời hạn giải quyếtKhông có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương 
- Cơ quan phối hợp: Phòng Công thương các huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhThẻ an toàn thợ điện nông thôn
Lệ phíKhông có quy định cụ thể
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiKhông
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính- Đủ 18 tuổi trở lên. 
- Được cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận có đủ sức khoẻ để làm việc. 
- Có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp chuyên ngành điện.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Luật Điện lực ngày 03/12/2004 
- Quyết định 34/2006/QĐ-BCN ngày 13/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

Danh sách các thủ tục hành chính Sở công thương

Doanh nghiệp hàng đầu

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »


Thẩm định, trình UBND thành phố xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

đăng 04:49 16 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

[Tải biểu mẫu]

Trình tự thực hiện- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn thư Sở Công thương. 
- Sở Công thương trình UBND thành phố ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành 
- Tổ chức, cá nhân phối hợp với đoàn Kiểm tra liên ngành Thành phố do Sở Công Thương chủ trì kiểm tra dây chuyền công nghệ tại doanh nghiệp; ký biên bản buổi làm việc 
- Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện, Sở Công thương lập Tờ trình gửi UBND thành phố 
- Tổ chức, cá nhân nhận văn bản xác nhận tại Văn phòng UBND Thành phố.
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại Sở Công thương
Thành phần, số lượng hồ sơTổ chức, cá nhân nộp 03 bộ hồ sơ, gồm: 
- Công văn đề nghị kiểm tra xác nhận (bản chính); 
- Dự án đầu tư kèm theo các văn bản thẩm định, phê duyệt theo quy định (bản sao có chứng thực); 
- Văn bản chấp thuận cho phép triển khai dự án (bản sao có chứng thực); 
- Các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm theo thiết kế (bản sao có chứng thực); 
- Hồ sơ liên quan đến tính hợp pháp về sở hữu công nghiệp (bản sao có chứng thực về nhãn hiệu hàng hoá, về kiểu dáng công nghiệp); 
- Hợp đồng chuyển giao công nghệ được đăng ký hoặc thẩm định theo quy định hiện hành (bản sao có chứng thực); 
- Văn bản đánh giá tác động môi trường (bản sao có chứng thực); phương án phòng cháy chữa cháy (bản sao có chứng thực); an toàn lao động theo quy định hiện hành (bản sao); 
- Kế hoạch phát triển sản xuất của doanh nghiệp phù hợp Chiến lược và Quy hoạch phát triển ô tô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (bản chính); 
- Danh sách đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật (bản chính); 
- Danh mục các thiết bị máy móc chủ yếu (bản chính).
Thời hạn giải quyết20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND thành phố 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhTờ trình hoặc công văn đề nghị UBND thành phố xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô
Lệ phíKhông
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiCông văn đề nghị của doanh nghiệp về việc đăng ký kiểm tra xác nhận doanh nghiệp đáp ứng 
Quy định tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ôtô
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Công văn số: 6871/CV-KHCN: "Hướng dẫn đăng ký, thẩm tra xác nhận tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô", ngày 29/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 
- Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương

Danh sách các thủ tục hành chính Sở công thương

Doanh nghiệp hàng đầu

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »


1-10 of 21