TTHC Cấp quận các lĩnh vực thủy sản, tôn giáo, văn hóa, hội

Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu có công suất dưới 20cv

Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản , tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản

Hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá, thay máy tàu mới của ngư dân

Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản

Cấp đổi giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu có công suất dưới 20cv

Cấp gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu có công suất dưới 20cv

Công nhận Ban vận động thành lập Hội

Đăng ký Hội đoàn tôn giáo

Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của các chức sắc, nhà tu hành

Hồ sơ tôn giáo về việc xin tổ chức lễ hội

Xin sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự

Đăng ký sinh hoạt điểm nhóm tôn giáo

Hồ sơ Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Hồ sơ các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Chấp thuận tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra trong cơ sở tôn giáo nằm ngoài chương trình đã đăng ký

Xác nhận duyệt tiết mục, vở diễn, chương trình văn nghệ của các Tôn giáo trên địa bàn quận

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Cấp lại giấy phép kinh doanh Karaoke do chuyển địa điểm

Cấp lại giấy phép kinh doanh Karaoke do hư hỏng hoặc thất lạc

Cấp lại giấy phép kinh doanh Karaoke bổ sung phòng

Tước (thu hồi) giấy phép kinh doanh Karaoke

Giấy phép thi công hạ bó vỉa hè

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở Nông thôn

Cấp giấy phép xây dựng

Gia hạn giấy phép xây dựng

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà

Cấp sao lục giấy phép xây dựng nhà

Thẩm tra bản vẽ thi công công trình

Chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm


Comments