TTHC Cấp quận các lĩnh vực nhà, công sở, đô thị, rượu, kinh doanh

Cấp chứng nhận số nhà

Cấp lại Chứng nhận số nhà

Tổ chức chi trả đền bù GPMB cho các hộ gia đình

Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án và chi phí quy hoạch

Quy trình thẩm tra phê duyệt quyết toán các đơn vị

Giấy phép thi công chỉnh trang, gia cố vỉa hè

Giấy phép thi công trên đường bộ đang khai thác

Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè vào mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh

Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để phục vụ các dịch vụ công cộng, quảng cáo, buồng điện thoại

Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền

Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng công trình và nhà ở

Cấp giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị

Giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ

Giấy phép thi công mở đường ngang đấu nối vào đường chính đang khai thác

Thủ tục đề nghị đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh

Thẩm định, phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách NN

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

Điều chỉnh thu ngân sách Nhà nước

Giải quyết kinh phí đào tạo cho công chức

Thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn Ngân sách Nhà nước

Thoái thu ngân sách Nhà nước

Thu các khoản nộp ngân sách Nhà nước


Điều chỉnh chi ngân sách Nhà nước

Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình bằng vốn ngân sách Nhà nước và vốn của nhân dân tự nguyện đóng góp

Định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hoá bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu)

Thẩm định và phê giá mua sắm tài sản, sửa chữa

Cấp xác nhận quy hoạch

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu:

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công ( mục đích kinh doanh)

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công ( mục đích kinh doanh) do thay đổi nội dung

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu do thay đổi nội dung:

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá do thay đổi nội dung

Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu do hết hạn

Cấp đổi giấy phép sản xuất rượu thủ công ( mục đích kinh doanh) do hết hạn

Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ( hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá do hết hạn

Thẩm định, phê duyệt giá cho thuê đất (theo phân cấp)

Giấy phép hoạt động thủy nội địa ( bến hàng hóa, bến hành khách)

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (do bị rách, nát hoặc mất)

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Cấp Giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (từ 30 ngày trở lên)

Cấp Giấy xác nhận ngừng hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

 


Comments