TTHC Cấp quận các lĩnh vực Giao thông, Tư pháp, HTX

Gia hạn Giấy phép hành nghề vận tải công cộng

Sao lục Giấy phép hành nghề vận tải công cộng

Giấy phép hành nghề vận tải công cộng

Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để đỗ xe ôtô con, làm trạm đỗ xe tắc xi, điểm đỗ ôtô du lịch tạm thời, trạm chờ xe buýt

Giấy phép đào đường để bắt ống nước, điện, điện thoại trong kiệt hẻm

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà

Chứng thực hợp đồng đổi nhà

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

Chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản

Chứng thực Văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh)

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp

Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã; thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã; đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, ban kiểm soát của hợp tác xã

Cấp Giấy chứng nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã

Cấp Giấy chứng nhận về thay đổi nơi đăng ký kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở của hợp tác xã

Đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã

Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã

Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã

Đăng ký hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (do bị rách, nát hoặc mất)

Đăng ký xác nhận Đề án bảo vệ môi trường

Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường

Xét cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng người có công cách mạng

Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ liệt sĩ

Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh

Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho gia đình tự qui tập xây dựng mộ liệt sĩ

Xác nhận hồ sơ giải quyết người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ

Xác nhận hồ sơ xét giải quyết chế độ chính sách đối với vợ (hoặc chồng) liệt sĩ tái giá

Giới thiệu thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng hoặc di dời hài cốt liệt sĩ

Xác nhận đề nghị hồ sơ giảm tiền sử dụng đất lần đầu cho các đối tượng chính sách người có công theo Quyết định số 61/2008/QĐ-UB

Xác nhận hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất bố trí tái định cư của đối tượng chính sách người có công

Cấp chứng nhận các loại giấy tờ liên quan đến đối tượng Ưu đãi người có công với cách mạng

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đã chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ “Tuất từ trần” đối với thân nhân chủ yếu người có công với cách mạng

Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg

Hồ sơ giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng (cấp quận giải quyết)

Xác nhận hồ sơ giải quyết Huân chương Độc lập cho gia đình liệt sĩ

Di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng

Chế độ Bảo hiểm y tế người có công với cách mạng

Chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo NĐ150/2006/CP

Giải quyết cấp phát việc chi trả chế độ ưu đãi trợ cấp một lần cho đối tượng người có công cách mạng

Xác nhận đề nghị cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh

Xác nhận đề nghị Tặng Kỷ niệm chương cho những người hoạt động Cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Xác nhận đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp và trước CM tháng 8/1945

Xác nhận đề nghị hồ sơ khen thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh

Hồ sơ xác nhận phong tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Xác nhận đề nghị hưởng chế độ một lần

Xác nhận đề nghị hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ Quốc tế" cho chuyên gia dân sự ở Campuchia

Xác nhận đề nghị Cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến

Hồ sơ thi đua khen thưởng trong thời kỳ đổi mới

Xác nhận và đề nghị Thành phố, Trung ương khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua hằng năm trong thời kỳ đổi mới


Comments