TTHC cấp quận các lĩnh vực Bảo trợ xã hội, đất đai, giáo dục

Hồ sơ đối tượng xã hội hưởng trợ cấp thường xuyên

Xác nhân hồ sơ tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội

Xác nhận miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp học sinh hộ nghèo (hệ Giáo dục)

Xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến đối tượng hộ nghèo

Xác nhận miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp cho đối tượng học sinh, sinh viên hộ nghèo (hệ Đào tạo)

Xác nhận hồ sơ giải quyết hưởng chính sách cho học sinh: tàn tật hộ nghèo, mồ côi, người dân tộc thiểu số (cấp THCS)

Xác nhận hồ sơ giải quyết miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp ở nhà trường đối với học sinh: người tàn tật, mồ côi, người dân tộc thiểu số, học sinh hộ nghèo (THCS)

Đề nghị tu sửa nhà ở cho đối tượng chính sách

Giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục-đào tạo theo quyết định 19/2008/QĐ-UBND

Xác nhận hồ sơ giải quyết hỗ trợ miễn, giảm học phí đối với học sinh là con các hộ nông dân trong diện thu hồi đất sản xuất

Rà soát hộ nghèo hàng năm

Chế độ mai táng phí đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

Thủ tục Cấp giấy giới thiệu di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

Xét cấp lại sổ lĩnh tiền hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi

Điều chỉnh mức trợ cấp (hoặc chấm dứt) hưởng trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội

Chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa đất có tài sản gắn liền trên đất

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại phường:

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giao đất làm nhà ở (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Tách thửa, hợp thửa đất

Tách thửa để chuyển quyền một phần thửa đất

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp không phải xin phép

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân sử đụng dất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất một phần diện tích đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất

Đăng ký tặng, cho toàn bộ quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân

Đăng ký tặng, cho một phần quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân

Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất

Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp trong lĩnh vực đất đai

Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Do sai sót)

Huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Giao đất trồng cây hàng năm

Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Chuyển từ hình thức thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Gia hạn sử dụng đất

Chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

Sửa chữa sai sót trong nội dung thế chấp đã đăng ký

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân

Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử đụng đất

Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại các khoản 3,4,5,6,9,11và12 điều 38 luật đất đai

Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 07 điều 38 luật đất đai

Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 10 điều 38 luật đất đai

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất,trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

Đính chính đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất đã cấp trái pháp luật

Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên,giảm diện tích thử đất do sạt lở tự nhiên,thay đổi về quyền,thay đổi về nghĩa vụ tài chính

Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tiếp nhận giáo viên

Thuyên chuyển giáo viên

Công nhận cán bộ quản lý trường Mầm Non tư thục

Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục

Thành lập trường Mầm Non

Đình chỉ hoạt động trường Mầm Non

Giải thể hoạt động trường Mầm Non

Thành lập trường Tiểu học

Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học

Giải thể trường Tiểu học

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng

Giải thể trung tâm học tập cộng đồng

Thành lập trường Trung học cơ sở

Giải thể trường Trung học cơ sở

Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở

Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm Non Tiểu học và THCS

Sáp nhập, chia tách trường Mầm Non

Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học

Cấp giấy phép dạy thêm cấp trung học cơ sở và tiểu học

Học sinh chuyển trường đi ra ngoài thành phố

Tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác

Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

 

Bộ thủ tục hành chính Thành phố Đà Nẵng


Comments