Chùa Phổ Đà

đăng 02:59, 3 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

- Địa chỉ: 340 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng

    

Chùa được xây dựng vào năm 1932 với phong cách kiến trúc Đông - Tây kết hợp, theo hình chữ khẩu. Đầu tiên có tên là chi nhánh Học viện Trung Phần. Năm 1961 đổi tên là Phổ Đà cho đến nay. Trong chánh điện có thờ 3 tượng Phật bằng đồng đúc năm 1947: giữa là tượng Phật Di Đà, hai bên là tượng Phật Quan Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát. Hiện nay, chùa là nơi tọa lạc của Trường Cơ Bản Phật Học, đào tạo nhiều thế hệ tăng ni của Đà Nẵng và Quảng Nam.

Comments