Chùa Pháp Lâm

đăng 02:32 3 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền


- Địa chỉ: 500 Ông Ích Khiêm

Chùa được xây dựng từ năm 1936 theo phong cách Á Đông. Năm 1970 đổi tên thành Pháp Lâm Tự. Chánh điện thờ đức Phật Thích Ca ngồi trên tòa sen hồng, cao 1,6m bằng đất sét phủ sơn vàng, sau lưng là vầng hào quang. Trên nền tường vẽ cội bồ đề to lớn, tỏa bóng mát. Hai bên là tượng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát bằng đồng.
Ngoài chánh điện có đại hồng chung; gian giữa tiền đường cói bức hoành với câu thần chú tiếng Pali, chạm trổ sơn phết rất công phu. Từ năm 1975, chùa được dùng làm trụ sở của Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ).

Dành cho du khách


Comments