Danh sách các chợ tại Đà Nẵng

đăng 01:39 5 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

CHỢ HÀN
Địa chỉ: đường Trần Phú, P. Hải Châu 1, Hải Châu
Điện thoại: 821.363
Năm thành lập: 1989
Người quản lý: Nguyễn Đình Sáu
Quy mô:577 Quầy sạp 577 Tiểu thương
CHỢ CỒN
Địa chỉ: Ngã tư Hùng Vương-Ông ích Kiêm, P. Hải Châu 2, Hải Châu
Điện thoại: 837.426
Năm thành lập: 1985
Người quản lý: Huỳnh Ngọc Quý
Quy mô:1412 Quầy sạp 1412 Tiểu thương
CHỢ ĐỐNG ĐA
Địa chỉ: P. Thuận Phước, P.Thuận Phước, Hải Châu
Điện thoại: 896.422
Năm thành lập: 1999
Người quản lý: Nguyễn Khắc Lương
Quy mô:500 Quầy sạp 500 Tiểu thương
CHỢ MỚI
Địa chỉ: P. Hòa Thuận, P. Hòa Thuận Đông, Hải Châu
Điện thoại: 624.180
Năm thành lập: 1991
Người quản lý: Đặng Nọc Vinh
Quy mô:300 Quầy sạp 300 Tiểu thương
CHỢ CHIỀU
Địa chỉ: P. Hòa Phát, Cẩm Lệ
Quy mô:24 Quầy sạp 24 Tiểu thương
CHỢ TRUNG LƯƠNG
Địa chỉ: P. Hòa Xuân, Cẩm Lệ
Quy mô:24 Quầy sạp 24 Tiểu thương
CHỢ HÒA THỌ
Địa chỉ: P. Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ
Quy mô:135 Quầy sạp 135 Tiểu thương
CHỢ BÌNH HÒA
Địa chỉ: P. Khuê Trung, Cẩm Lệ
Quy mô:30 Quầy sạp 30 Tiểu thương
CHỢ CẨM LỆ
Địa chỉ: P. Khuê Trung, Cẩm Lệ
Quy mô:360 Quầy sạp 173 Tiểu thương
CHỢ HÒA AN
Địa chỉ: P. Hòa An, Cẩm Lệ
Năm thành lập: 2007
Quy mô:300 Quầy sạp 300 Tiểu thương
CHỢ HÒA SƠN
Địa chỉ: X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang
Quy mô:50 Quầy sạp 50 Tiểu thương
CHỢ QUAN NAM
Địa chỉ: X. Hòa Liên, H. Hòa Vang
Quy mô:50 Quầy sạp 50 Tiểu thương
CHỢ ĐÔNG HÒA
Địa chỉ: X. Hòa Châu, H. Hòa Vang
Quy mô:20 Quầy sạp 20 Tiểu thương
CHỢ TÙNG SƠN
Địa chỉ: X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang
Quy mô:10 Quầy sạp 10 Tiểu thương
CHỢ PHÚ THƯỢNG
Địa chỉ: X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang
Quy mô:12 Quầy sạp 12 Tiểu thương
CHỢ XUÂN PHÚ
Địa chỉ: X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang
Quy mô:24 Quầy sạp 24 Tiểu thương
CHỢ ĐÀN
Địa chỉ: X. Hòa Châu, H. Hòa Vang
Quy mô:15 Quầy sạp 15 Tiểu thương
CHỢ GẠO CẦU ĐỎ
Địa chỉ: X. Hòa Châu, H. Hòa Vang
Quy mô:15 Quầy sạp 15 Tiểu thương
CHỢ CẨM NÊ
Địa chỉ: X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang
Quy mô:16 Quầy sạp 16 Tiểu thương
CHỢ HÒA PHÚ
Địa chỉ: X. Hòa Phú, H. Hòa Vang
Năm thành lập: 2004
Quy mô:50 Quầy sạp 40 Tiểu thương
CHỢ NAM THÀNH
Địa chỉ: X. Hòa Phong, H. Hòa Vang
Năm thành lập: 2004
Quy mô:50 Quầy sạp 30 Tiểu thương
CHỢ HÒA KHƯƠNG
Địa chỉ: X. Hòa Khương, H. Hòa Vang
Năm thành lập: 2004
Quy mô:55 Quầy sạp 50 Tiểu thương
CHỢ HÒA NHƠN
Địa chỉ: X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang
Năm thành lập: 2004
Quy mô:50 Quầy sạp 40 Tiểu thương
CHỢ HÒA LIÊN
Địa chỉ: X. Hòa Liên, H. Hòa Vang
Năm thành lập: 2002
Quy mô:85 Quầy sạp 50 Tiểu thương
CHỢ HÒA NINH
Địa chỉ: X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang
Năm thành lập: 2003
Quy mô:135 Quầy sạp 70 Tiểu thương
CHỢ YẾN NÊ
Địa chỉ: X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang
Năm thành lập: 2004
Quy mô:35 Quầy sạp 30 Tiểu thương
CHỢ LỆ TRẠCH
Địa chỉ: X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang
Năm thành lập: 2003
Quy mô:220 Quầy sạp 200 Tiểu thương
CHỢ MIẾU BÔNG
Địa chỉ: X. Hòa Phước, H. Hòa Vang
Quy mô:150 Quầy sạp 150 Tiểu thương
CHỢ MỚI BA XÃ
Địa chỉ: X. Hòa Phước, H. Hòa Vang
Quy mô:85 Quầy sạp 85 Tiểu thương
CHỢ TÚY LOAN
Địa chỉ: X. Hòa Phong, H. Hòa Vang
Điện thoại: 782.937
Năm thành lập: 2006
Người quản lý: Lê Trung Phi
Quy mô:350 Quầy sạp 350 Tiểu thương
CHỢ BÀ LÚA
Địa chỉ: P. Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn
Quy mô:10 Quầy sạp 10 Tiểu thương
CHỢ BÌNH KỲ
Địa chỉ: P. Hòa Quí, Ngũ Hành Sơn
Năm thành lập: 2004
Quy mô:25 Quầy sạp 25 Tiểu thương
CHỢ KHÁI TÂY
Địa chỉ: P. Hòa Quí, Ngũ Hành Sơn
Năm thành lập: 2004
Quy mô:25 Quầy sạp 20 Tiểu thương
CHỢ BẮC MỸ AN
Địa chỉ: P. Mỹ An, Ngũ Hành Sơn
Năm thành lập: 2004
Quy mô:250 Quầy sạp 223 Tiểu thương
CHỢ NON NƯỚC
Địa chỉ: P. Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn
Năm thành lập: 2006
Quy mô:400 Quầy sạp 340 Tiểu thương
CHỢ AN THUẦN
Địa chỉ: P. An Hải Tây, Sơn Trà
Năm thành lập: 1975
Người quản lý: chợ tạm
Quy mô:50 Quầy sạp 50 Tiểu thương
CHỢ CHIỀU
Địa chỉ: P. Mân Thái, Sơn Trà
Quy mô:120 Quầy sạp 120 Tiểu thương
CHỢ AN TRUNG
Địa chỉ: P. An Hải Tây, Sơn Trà
Quy mô:30 Quầy sạp 30 Tiểu thương
CHỢ KIM LIÊN
Địa chỉ: P. Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu
Quy mô:40 Quầy sạp 40 Tiểu thương
CHỢ HÀ THÂN
Địa chỉ: P. An Hải Tây, Sơn Trà
Năm thành lập: 2000
Quy mô:300 Quầy sạp 280 Tiểu thương
CHỢ PHƯỚC MỸ
Địa chỉ: P. Phước Mỹ, Sơn Trà
Quy mô:120 Quầy sạp 120 Tiểu thương
CHỢ MÂN THÁI
Địa chỉ: P. Mân Thái, Sơn Trà
Năm thành lập: 2005
Quy mô:350 Quầy sạp 300 Tiểu thương
CHỢ NẠI HIÊN ĐÔNG
Địa chỉ: P. Mỹ An, Ngũ Hành Sơn
Quy mô:120 Quầy sạp 100 Tiểu thương
CHỢ MAI
Địa chỉ: P. Thọ Quang, Sơn Trà
Quy mô:270 Quầy sạp 270 Tiểu thương
CHỢ AN HẢI ĐÔNG
Địa chỉ: P. An Hải Đông, Sơn Trà
Quy mô:360 Quầy sạp 356 Tiểu thương
CHỢ VẬT TƯ KIM LIÊN
Địa chỉ: P. Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu
Quy mô:29 Quầy sạp 29 Tiểu thương
CHỢ HÒA MỸ
Địa chỉ: P. Hòa Minh, Liên Chiểu
Quy mô:150 Quầy sạp 150 Tiểu thương
CHỢ NGUYỄN TRÃI
Địa chỉ: P. Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu
Quy mô:50 Quầy sạp 40 Tiểu thương
CHỢ THANH VINH
Địa chỉ: P. Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu
Quy mô:50 Quầy sạp 50 Tiểu thương
CHỢ ĐÀ SƠN
Địa chỉ: P. Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu
Quy mô:40 Quầy sạp 40 Tiểu thương
CHỢ NAM Ô
Địa chỉ: P. Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu
Quy mô:234 Quầy sạp 230 Tiểu thương
CHỢ HÒA KHÁNH
Địa chỉ: đ. Âu Cơ, P. Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu
Điện thoại: 734.482
Năm thành lập: 2003
Người quản lý: Nguyễn Trà
Quy mô:500 Quầy sạp 500 Tiểu thương
CHỢ NÚI CÙNG
Địa chỉ: p.Chính Gián, Thanh Khê
Quy mô:30 Quầy sạp 30 Tiểu thương
CHỢ XUÂN HÒA B
Địa chỉ: p.Chính Gián, Thanh Khê
Quy mô:30 Quầy sạp 30 Tiểu thương
CHỢ Đ. THÁI THỊ BÔI
Địa chỉ: p.Chính Gián, Thanh Khê
Điện thoại: 649.148
Quy mô:60 Quầy sạp 60 Tiểu thương
CHỢ THUẬN THÀNH B
Địa chỉ: P. Tam Thuận, Thanh Khê
Quy mô:80 Quầy sạp 80 Tiểu thương
CHỢ LẦU ĐÈN
Địa chỉ: đ. Trần Cao Vân, P. Xuân Hà, Thanh Khê
Quy mô:100 Quầy sạp 100 Tiểu thương
CHỢ THANH KHÊ 1
Địa chỉ: P. Hòa Khê, Thanh Khê
Quy mô:200 Quầy sạp 200 Tiểu thương
CHỢ KHỐI PHẦN LĂNG
Địa chỉ: P. Hòa Khê, Thanh Khê
Quy mô:6 Quầy sạp 6 Tiểu thương
CHỢ ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH
Địa chỉ: vĩa hè đ. Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Khê Tây, Thanh Khê
Quy mô:30 Quầy sạp 30 Tiểu thương
CHỢ BÀU THẠC GIÁN
Địa chỉ: P. Thạc Gián, Thanh Khê
Quy mô:100 Quầy sạp 100 Tiểu thương
CHỢ HOÀNG HOA THÁM
Địa chỉ: P. Tân Chính, Thanh Khê
Quy mô:10 Quầy sạp 10 Tiểu thương
CHỢ TÂN CHÍNH
Địa chỉ: đ. Hoàng Hoa Thám (nối dài), P. Tân Chính, Thanh Khê
Quy mô:120 Quầy sạp 120 Tiểu thương
CHỢ TÂN LẬP
Địa chỉ: đ .Phạm Văn Nghị, P. Vĩnh Trung, Thanh Khê
Điện thoại: 655.512
Quy mô:130 Quầy sạp 120 Tiểu thương
CHỢ TAM TÒA
Địa chỉ: P. Tam Thuận, Thanh Khê
Quy mô:150 Quầy sạp 118 Tiểu thương
CHỢ THUẬN AN
Địa chỉ: P. Hòa Khê, Thanh Khê
Năm thành lập: 1998
Quy mô:120 Quầy sạp 110 Tiểu thương
CHỢ TÂN AN
Địa chỉ: P. An Khê, Thanh Khê
Năm thành lập: 2004
Quy mô:170 Quầy sạp 164 Tiểu thương
CHỢ QUÁN HỘ
Địa chỉ: Nguyễn Văn Trung, P. Thanh Khê Đông, Thanh Khê
Điện thoại: 213.888
Năm thành lập: 2007
Người quản lý: Nguyễn Xuân Hợi
Quy mô:300 Quầy sạp 300 Tiểu thương
CHỢ PHÚ LỘC
Địa chỉ: Khu dân cư, P. Thanh Khê Tây, Thanh Khê
Điện thoại: 760.392
Năm thành lập: 2006
Người quản lý: Lê Hữu Ga
Quy mô:462 Quầy sạp 350 Tiểu thương
KHU B - TTTM SIÊU THỊ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 46 Điện Biên Phủ, p.Chính Gián, Thanh Khê
Điện thoại: 647.219
Năm thành lập: 2001
Người quản lý: Lê Ngọc Thạnh
Quy mô:479 Quầy sạp 479 Tiểu thương
CHỢ NAM SƠN
Địa chỉ: P. Hòa Cường Bắc, Hải Châu
Quy mô:75 Quầy sạp 75 Tiểu thương
CHỢ HOÀNH SƠN
Địa chỉ: P. Bình Thuận, Hải Châu
Quy mô:45 Quầy sạp 45 Tiểu thương
CHỢ YÊN BÁI
Địa chỉ: đ Yên bái, P. Phước Ninh, Hải Châu
Quy mô:28 Quầy sạp 28 Tiểu thương
CHỢ CÂY ME
Địa chỉ: P. Phước Ninh, Hải Châu
Quy mô:58 Quầy sạp 58 Tiểu thương
CHỢ ĐA PHƯỚC
Địa chỉ: P.Thuận Phước, Hải Châu
Quy mô:20 Quầy sạp 20 Tiểu thương
CHỢ KIỆT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Địa chỉ: Nguyễn Trường Tộ, P. Nam Dương, Hải Châu
Quy mô:20 Quầy sạp 20 Tiểu thương
CHỢ KIỆT 8 HOÀNG DIỆU
Địa chỉ: kiệt 8, P. Bình Hiên, Hải Châu
Quy mô:17 Quầy sạp 17 Tiểu thương
CHỢ THANH LONG
Địa chỉ: P.Thanh Bình, Hải Châu
Quy mô:17 Quầy sạp 17 Tiểu thương
CHỢ KIỆT 12 HOÀNG DIỆU
Địa chỉ: kiệt 12, P. Bình Hiên, Hải Châu
Quy mô:11 Quầy sạp 11 Tiểu thương
CHỢ NAM DƯƠNG
Địa chỉ: P. Nam Dương, P. Nam Dương, Hải Châu
Quy mô:40 Quầy sạp 40 Tiểu thương
CHỢ CẢNG CÁ THUẬN PHƯỚC
Địa chỉ: Cảng cá Thuận Phước, P.Thuận Phước, Hải Châu
Người quản lý: Xí nghiệp khai thác cảng cá Thuận Phước
Quy mô:100 Quầy sạp 100 Tiểu thương
CHỢ NẠI HIÊN
Địa chỉ: p. Nại Hiên, P. Bình Hiên, Hải Châu
Năm thành lập: 2006
Quy mô:78 Quầy sạp 78 Tiểu thương
CHỢ NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Địa chỉ: P. Hòa Cường Bắc, Hải Châu
Điện thoại: 611.826
Năm thành lập: 2006
Người quản lý: Nguyễn Thị Công
Quy mô:320 Quầy sạp 320 Tiểu thương
CHỢ THANH BÌNH
Địa chỉ: P. Thanh Bình, P.Thanh Bình, Hải Châu
Quy mô:100 Quầy sạp 98 Tiểu thương
CHỢ ĐẦU MỐI HÒA CƯỜNG
Địa chỉ: P. Hòa Cường Nam, P. Hòa Cường Nam, Hải Châu
Điện thoại: 644.215
Năm thành lập: 2004
Người quản lý: Huỳnh Viết Thành
Quy mô:500 Quầy sạp 500 Tiểu thương


Doanh nghiệp hàng đầu

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Comments