Khách sạn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng


Khách sạn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

 1. Modern Hotels :

  Liên hệ đặt phòng: 0943.821.177

 2. Hotel Xanh Đà Nẵng 64 Hoàng Văn Thái, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

  Liên hệ đặt phòng: 0943.821.177

 3. Hotel Xuân Kiều Hồ Tùng Mậu, Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

  Liên hệ đặt phòng: 0943.821.177

 4. Hotel Sơn Tùng Hồ Tùng Mậu, Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

  Liên hệ đặt phòng: 0943.821.177

 5. Hotel Hoàng Nhi Nam Trân, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 
 6. Liên hệ đặt phòng: 0943.821.177
 7. Hotel Hoàng Nhi Nam Trân, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

  Liên hệ đặt phòng: 0943.821.177

 8. Khách Sạn Luxus 37 Ngô Văn Sở, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

  Liên hệ đặt phòng: 0943.821.177

 9. Khách Sạn Liên Thành 434 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

  Liên hệ đặt phòng: 0943.821.177

 10. Khách Sạn Nam Giang 374 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

  Liên hệ đặt phòng: 0943.821.177

 11. Khách Sạn Hùng Lâm 497 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

  Liên hệ đặt phòng: 0943.821.177

 12. Hotel Đông Phương 356 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

  Liên hệ đặt phòng: 0943.821.177

 13. Hotel Hoàng Anh Nguyễn Thái Bình, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

  Liên hệ đặt phòng: 0943.821.177

 14. Hotel Hòa Khánh Phan Văn Định, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

  Liên hệ đặt phòng: 0943.821.177

 15. Dntn Khách Sạn Thanh Nga Tổ 67 Qthành 4 Hk-, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

  Liên hệ đặt phòng: 0943.821.177

 16. Hotel Indo Trung Nghĩa, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

  Liên hệ đặt phòng: 0943.821.177

Đặt Khách sạn Q.Liên Chiểu - LH:0935.676.986


Comments