Tin tức


Sau thời gian Đoàn thẩm định của Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tiến hành thẩm định thực tế tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ngày 27 tháng 12 năm 2012, Tổng cục Du lịch đã ban hành các Quyết định từ số .../QĐ-TCDLcông nhận Khách sạn Star - Địa chỉ 42 Loseby, Thành phố Đà Nẵng đạt chuẩn 3 sao.

tong cuc du lich rs


Comments