Nhà Khách, Nhà nghỉ Đà Nẵng


Đặt phòng khách sạn, nhà nghỉ tại Đà Nẵng

 1. Nhà Khách 33, Điện Biên Phủ +84 511 3614 21
 2. Nhà Khách 36 32 Trường Chinh +84 511 2244 90
 3. Nhà Khách 458 458 Nguyễn Tri Phương +84 511 3633 40
 4. Nhà Khách Bạch Đằng 50 Bạch Đằng +84 511 3840 08
 5. Nhà Khách Bắc Mỹ An 116 Hồ Xuân Hương +84 511 3952 61
 6. Nhà Khách Bnn Nguyễn Lộ Trạch +84 511 3611 69
 7. Nhà Khách Bộ Tham Mưu 5 Duy Tân +84 511 3611 16
 8. Nhà Khách Công An Đà Nẵng 1, Nguyễn Thị Minh Khai +84 31 3860 181
 9. Nhà Khách Công An Đà Nẵng 1 Nguyễn Thị Minh Khai +84 511 3860 18
 10. Nhà Khách Công An Tỉnh Quảng Nam Tại Đn 5 Yên Bái  
 11. Nhà Khách Cục Hậu Cần, Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới 458 Nguyễn Tri Phương +84 511 3633 42
 12. Nhà Khách Cục Kỹ Thuật Qks 120 Nguyễn Văn Thoại +84 511 6260 42
 13. Nhà Khách Số 8 Bạch Đằng 8 Bạch Đằng  
 14. Nhà Khách T20, Qst, Đn z +84 511 3940 87
 15. Nhà Khách T-26 1 Quang Trung  
 16. Nhà Khách Vùng 3 Hải Quân 420 Lê Văn Hiến +84 511 3955 64
 17. Nhà Khách Vùng 3 Hải Quân 98 Yết Kiêu +84 511 3920 84
 18. Nhà Khách Xí Nghiệp Vận Tải Sắt Đà Nẵng 85 Trần Cao Vân +84 511 2474 12
 19. Nhà Nghỉ Thuận An +84 511 3727 82
 20. Nhà Nghỉ 101 334 Cách Mạng Tháng Tám +84 511 3673 77
 21. Nhà Nghỉ 126 126 Điện Biên Phủ +84 511 3649 91
 22. Nhà Nghỉ 278 Motel 278 278 Lê Văn Hiến +84 511 3844 87
 23. Nhà Nghỉ 28 124 Điện Biên Phủ +84 511 3813 45
 24. Nhà Nghỉ 2B 114 Điện Biên Phủ +84 511 3811 03
 25. Nhà Nghỉ 557 557 Trường Chinh +84 511 3681 00
 26. Nhà Nghỉ An Bình 1 Ông Ích Khiêm +84 511 2244 35
 27. Nhà Nghỉ An Đông 116 Huỳnh Ngọc Huệ +84 511 3746 05
 28. Nhà Nghỉ An Hoà 22 Phạm Tứ +84 511 6283 19
 29. Nhà Nghỉ Ánh Dương 279 Điện Biên Phủ +84 511 3723 82
 30. Nhà Nghỉ Bảo Ánh Trung Nghĩa +84 93 609 15 5
 31. Nhà Nghỉ Bảo Anh Chi 28 Bạch Đằng  
 32. Nhà Nghỉ Bình Dân 48 Khúc Hạo +84 511 6502 91
 33. Nhà Nghỉ Bình Minh 118 Hồ Xuân Hương  
 34. Nhà Nghỉ Chấn Giang Nguyễn Thái Bình +84 511 2801 36
 35. Nhà Nghỉ Duy Đạt 22 Lê Đại Hành +84 511 3699 05
 36. Nhà Nghỉ Đăng Khoa Nguyễn Văn Tạo +84 511 2462 65
 37. Nhà Nghỉ Điện Biên 236 Điện Biên Phủ +84 511 3713 18
 38. Nhà Nghỉ Đức Duy Nam Trân +84 511 3769 04
 39. Nhà Nghỉ Gia Lâm Nguyễn Tất Thành +84 511 3760 93
 40. Nhà Nghỉ Hà Bình 524 Hai Tháng Chín +84 511 3643 23
 41. Nhà Nghỉ Hải Đăng 12 Đống Đa +84 511 2482 19
 42. Nhà Nghỉ Hải Yến 149 Trường Chinh +84 511 3842 61
 43. Nhà Nghỉ Hiền Phương 197 Thanh Thủy +84 511 3532 11
 44. Nhà Nghỉ Hiệp Hưng 49 Phan Trọng Tuệ +84 93 501 41 5
 45. Nhà Nghỉ Hoa Biển Trường Sa  
 46. Nhà Nghỉ Hoa Nam 32 An Thượng +84 511 2640 29
 47. Nhà Nghỉ Hoàn Mỹ 28 Thích Quảng Đức +84 511 2248 51
 48. Nhà Nghỉ Hoàng Hiếu Nguyễn Văn Tạo +84 98 249 43 4
 49. Nhà Nghỉ Hoàng Minh 110 Lê Văn Hiến +84 511 3956 27
 50. Nhà Nghỉ Hoàng Nhung Nguyễn Tất Thành +84 511 2479 17
 51. Nhà Nghỉ Hoàng Tùng 24 An Thượng  
 52. Nhà Nghỉ Holiday Jnn Nguyễn Tất Thành +84 511 3756 34
 53. Nhà Nghỉ Hồng Ân Nguyễn Văn Tạo +84 511 3663 28
 54. Nhà Nghỉ Hồng Tài 12 An Thượng +84 511 2483 14
 55. Nhà Nghỉ Huy Hoàg 92 Ngô Văn Sở +84 511 3739 27
 56. Nhà Nghỉ Hưng Thịnh Nguyễn Thái Bình +84 511 2474 34
 57. Nhà Nghỉ Kim Ngân 75 Yết Kiêu +84 90 540 65 8
 58. Nhà Nghỉ Long Sơn 270 Núi Thành +84 511 6251 37
 59. Nhà Nghỉ Lộc Quyền 201 Cù Chính Lan +84 90 510 22 2
 60. Nhà Nghỉ Lusa 417 Nguyễn Tất Thành +84 90 330 83 5
 61. Nhà Nghỉ Mai Linh 18 Trần Hưng Đạo +84 511 3917 63
 62. Nhà Nghỉ Memory Kinh Dương Vương +84 511 3769 95
 63. Nhà Nghỉ Mi Mi 929 Ngô Quyền +84 511 3836 29
 64. Nhà Nghỉ Minh Anh Hoàng Sa  
 65. Nhà Nghỉ Minh Phương 2 23 Trịnh Đình Thảo +84 511 3699 47
 66. Nhà Nghỉ Minh Thư 71 Tôn Đức Thắng +84 511 2223 75
 67. Nhà Nghỉ Nam Quân Hà Bổng  
 68. Nhà Nghỉ Ny Na 46 Phạm Như Xương +84 511 3741 92
 69. Nhà Nghỉ Ngàn Sao Thanh Tịnh, Qlc, Đn z +84 91 356 96 2
 70. Nhà Nghỉ Ngân Hà 51 Phạm Như Xương +84 511 2475 71
 71. Nhà Nghỉ Ngọc Châu 31 Hồ Quý Ly  
 72. Nhà Nghỉ Ngọc Yến 63 Lê Đình Thám +84 511 3612 42
 73. Nhà Nghỉ Nhất Chi Mai Bà Bang Nhãn  
 74. Nhà Nghỉ Nhật Tân 601 Núi Thành +84 511 3797 27
 75. Nhà Nghỉ Ocean Inn Nguyễn Tất Thành +84 511 3714 32
 76. Nhà Nghỉ Phú Lộc 128 Điện Biên Phủ +84 511 3649 12
 77. Nhà Nghỉ Phú Lợi 97 Lê Thạch +84 90 711 29 9
 78. Nhà Nghỉ Phú Nam 32 Cách Mạng Tháng Tám  
 79. Nhà Nghỉ Phù Quang Lê MạNh Trinh, Qst, Đn Lê Mạnh Trinh +84 511 3943 20
 80. Nhà Nghỉ Phú Quý Nguyễn Viết Xuân +84 511 3768 98
 81. Nhà Nghỉ Phú Tài 85 Trường Chinh +84 511 3727 67
 82. Nhà Nghỉ Phương Anh 392 Cách Mạng Tháng Tám +84 511 3672 82
 83. Nhà Nghỉ Phương Linh Việt 42 Ngô Văn Sở +84 511 3735 78
 84. Nhà Nghỉ Phương Trang 45 Phan Văn Định +84 90 543 92 9
 85. Nhà Nghỉ Quang Duy 170 Tôn Đức Thắng +84 511 6327 02
 86. Nhà Nghỉ Sao Băng Nguyễn Viết Xuân +84 90 513 32 3
 87. Nhà Nghỉ Sao Biển 7 Ngô Thì Sĩ +84 511 3958 42
 88. Nhà Nghỉ Song Duy 439 Nguyễn Tất Thành +84 511 3745 69
 89. Nhà Nghỉ Sông Yên 399 Nguyễn Văn Cừ +84 511 2621 54
 90. Nhà Nghỉ Sơn Tùng Trung Nghĩa +84 90 509 15 3
 91. Nhà Nghỉ Sương Biển 747 Nguyễn Tất Thành +84 511 2249 28
 92. Nhà Nghỉ Sỹ Đoan 184 Nguyễn Đình Tựu +84 93 592 74 4
 93. Nhà Nghỉ Tấn Đạt An Thượng +84 511 3956 46
 94. Nhà Nghỉ Tây Nam 41 Dương Bá Trạc +84 511 2221 12
 95. Nhà Nghỉ Tiên Thanh 30 An Thượng  
 96. Nhà Nghỉ Tiến Thanh2 An Thượng +84 511 3956 77
 97. Nhà Nghỉ Tuấn Dũng Hồ Tùng Mậu +84 511 3769 96
 98. Nhà Nghỉ Tùng Châu 773 Nguyễn Tất Thành +84 511 3711 41
 99. Nhà Nghỉ Thái Lan Trần Hưng Đạo +84 511 3706 58
 100. Nhà Nghỉ Thanh An 306, Ngũ Hành Sơn +84 511 2219 69
 101. Nhà Nghỉ Thanh Bình 105 Nguyễn Văn Thoại +84 511 3986 64
 102. Nhà Nghỉ Thanh Cường 15 Lê Thạch +84 511 3680 89
 103. Nhà Nghỉ Thanh Hiền Hà Bổng  
 104. Nhà Nghỉ Thanh Hương 693 Nguyễn Tất Thành +84 511 3715 96
 105. Nhà Nghỉ Thanh Hương 839 Ngô Quyền +84 511 3984 73
 106. Nhà Nghỉ Thanh Loan 271 Hải Phòng +84 511 3834 12
 107. Nhà Nghỉ Thanh Ngân 441 Nguyễn Tất Thành +84 93 311 55 9
 108. Nhà Nghỉ Thanh Tâm 82 Phạm Hữu Kính +84 511 3951 93
 109. Nhà Nghỉ Thanh Tâm 55 Kỳ Đồng +84 511 3843 71
 110. Nhà Nghỉ Thanh Tuyền 186 Nguyễn Đình Tựu +84 90 545 55 1
 111. Nhà Nghỉ Thanh Thảo 793 Nguyễn Tất Thành  
 112. Nhà Nghỉ Thanh Thảo Lê Thạch +84 511 3661 94
 113. Nhà Nghỉ Thanh Trang 57 Ngũ Hành Sơn +84 511 6288 11
 114. Nhà Nghỉ Thanh Trúc Nguyễn Tất Thành  
 115. Nhà Nghỉ Thanh Vân 332 Cách Mạng Tháng Tám +84 511 3674 68
 116. Nhà Nghỉ Thanh Việt 68 Hùng Vương +84 511 2242 98
 117. Nhà Nghỉ Thảo Vân Vũ Ngọc Phan +84 511 3732 51
 118. Nhà Nghỉ Thịnh Phát 18 Phạm Tứ +84 511 3672 08
 119. Nhà Nghỉ Thu Dung 69 Tôn Đức Thắng +84 511 6282 88
 120. Nhà Nghỉ Thủ Đô 1009 Nguyễn Tất Thành +84 511 3715 56
 121. Nhà Nghỉ Thuận Phong Hồ Tùng Mậu  
 122. Nhà Nghỉ Thuý Nga Nguyễn Viết Xuân +84 511 2472 76
 123. Nhà Nghỉ Trân Châu 10 Nguyễn Công Trứ +84 511 6503 80
 124. Nhà Nghỉ Trọ Sóng Biển 346 Nguyễn Công Trứ +84 511 3932 61
 125. Nhà Nghỉ Trùng Dương Bà Huyện Thanh Quan +84 98 657 56 6
 126. Nhà Nghỉ Trung Hòa An Thượng  
 127. Nhà Nghỉ Trung Nghĩa Nguyễn Viết Xuân +84 511 6218 03
 128. Nhà Nghỉ Trung Việt 282 Lê Văn Hiến +84 511 3952 79
 129. Nhà Nghỉ Trường Hưng Phan Anh +84 511 2484 39
 130. Nhà Nghỉ Trường Phú 14 Nguyễn Phước Chu  
 131. Nhà Nghỉ Uyên Bìn Nguyễn Duy Trinh +84 511 3967 90
 132. Nhà Nghỉ Văn Minh Hoàng Sa  
 133. Nhà Nghỉ Vân Thụy 385 Nguyễn Lương Bằng +84 511 3842 17
 134. Nhà Nghỉ Việt Mỹ 478 Núi Thành +84 511 3641 06
 135. Nhà Nghỉ Vip Lô 167 Kinh Dương Vương +84 511 3741 77
 136. Nhà Nghỉ Vũ Huy 324 Ngô Quyền +84 511 3913 98
 137. Nhà Nghỉ Xinh 356 Ngô Quyền +84 511 3937 61
 138. Nhà Nghỉ Xuân Hà 121 Kỳ Đồng +84 511 3712 96
 139. Nhà Nghỉ Xuân Lộc 18 Hồ Quý Ly  
 140. Nhà Nghỉ, Qcl 9 Đặng Văn Ngữ +84 511 3699 19
 141. Công Ty Ct Sắt 2 Nhà Khách 44 Thanh Long +84 511 3835 87
 142. Tổng Cục Kỹ Thuật Nhà Nghỉ Nguyễn Tất Thành +84 511 3733 60
 143. Xn 378 . Công Ty Vạn Tường Qk5 Nhà Nghỉ Dưỡng Qđ 3 Phạm Văn Đồng +84 511 3936 28
 144. Cửa Hàng Đá Mỹ Nghệ-Nhà Nghỉ Ngọc Hoa 183 Huyền Trân Công Chúa +84 511 3969 91

Bản đồ Nhà Khách, Nhà Nghỉ Đà Nẵng

Bản đồ Nhà Khách, Nhà Nghỉ Đà Nẵng


Du lịch Đà Nẵng


Comments