Hợp tác đăng tải thông tin khách sạn tại Đà Nẵng


Kính gửi: Quản lý các Khách sạn tại Đà Nẵng.

Để cung cấp thông tin tốt hơn người dân Đà Nẵng và du khách, Webdanang.com trân trọng mời các khách sạn tại Đà Nẵng hợp tác giới thiệu thông tin về khách sạn của mình trên webdanang.com để tăng doanh thu, tạo trang thông tin khách sạn đồng thời liên kết để tăng lượng khách truy cập vào website của khách sạn. 

Biểu mẫu thu thập thông tin khách sạn


Danh sách Trang con

Comments