Ngày Hội Giới thiệu sản phẩm Doanh nhân Trẻ thành phố Đà Nẵng

đăng 08:07, 2 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền   [ đã cập nhật 00:48, 15 thg 6, 2011 ]

Tên sự kiện : Ngày Hội Giới thiệu sản phẩm Doanh nhân Trẻ thành phố Đà Nẵng

Thời gian diễn ra sự kiện : Từ 16/01/2010 đến 18/01/2010

Đơn vị tổ chức : Hội Doanh nhân Trẻ thành phố Đà Nẵng

Mục đích, Ý nghĩa :  Giới thiệu các sản phẩm của các Doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân Trẻ thành phố Đà Nẵng

Trung tâm Tin học Việt Tin tham gia sự kiện với tư cách là một thành viên và có gian hàng riêng để giới thiệu đến người học các chương trình đào tạo. Tại chương trình, người học sẽ được tham khảo các chương trình học và được tư vấn, giới thiệu một số chương trình học cụ thể.

Comments