Chương trình Đào tạo

Chương trình Kỹ thuật viên Tin học

I. Kỹ thuật viên phân ngành Kế toán

1. Mục tiêu :

- Cung cấp cho học viên các kiến thức kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong các công việc liên quan đến tính toán và quản lý số liệu.
- Thích hợp với học viên đang theo học, hoặc đang công tác trong các ngành Kế toán, Tài chính, Thống kê, Kiểm toán ..v..v.. hoặc các ngành nghề có làm việc với các số liệu khác.

2. Chương trình học :

STTTÊN MÔN HỌCSỐ TIẾT
1Windows + Kỹ thuật gõ phím 10 ngón30
2Soạn thảo văn bản Word + Power Point45
3Bảng tính Excel45
4Mạng máy tính + Internet + Thiết kế Web45
5Linux + OpenOffice + Mozilla15
6Cơ sở dữ liệu Access75
7Visual Foxpro75
8Kế toán máy với chương trình45
9Kế toán máy với Excel30
10Hướng dẫn thi tốt nghiệp05
TỔNG CỘNG410

3. Học phí : 1.700.000 đồng (áp dụng từ ngày 08/09/2010) 

II. Kỹ thuật viên phân ngành Kinh tế

1. Mục tiêu :

- Cung cấp cho học viên các kiến thức kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong các công việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế - tài chính.
- Thích hợp với học viên đang theo học, hoặc đang công tác trong các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Kinh tế phát triển, Thương mại  ..v..v..

 2. Chương trình học :

STTTÊN MÔN HỌCSỐ TIẾT
1Windows + Kỹ thuật gõ phím 10 ngón30
2Soạn thảo văn bản Word + Power Point45
3Bảng tính Excel45
4Mạng máy tính + Internet + Thiết kế Web45
5Linux + OpenOffice + Mozilla15
6Cơ sở dữ liệu Access75
7Lập trình Visual Basic75
8Excel nâng cao45
9Quản lý dự án bằng Project30
10Hướng dẫn thi tốt nghiệp05
TỔNG CỘNG395

 3. Học phí : 1.650.000 đồng (áp dụng từ ngày 08/09/2010)

 

III. Kỹ thuật viên phân ngành Kỹ thuật 

1. Mục tiêu :

- Cung cấp cho học viên các kiến thức kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong các công việc chuyên về kỹ thuật, công nghệ.
- Thích hợp với học viên đang theo học, hoặc đang công tác trong các ngành Xây dựng, Điện tử - Viễn thông, Cơ khí, Nhiệt, Điện ..v..v..

2. Chương trình học :

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ TIẾT

1

Windows + Kỹ thuật gõ phím 10 ngón

30

2

Soạn thảo văn bản Word + Power Point

45

3

Bảng tính Excel

45

4

Mạng máy tính + Internet + Thiết kế Web

45

5

Linux + OpenOffice + Mozilla

15

6

Lập trình Visual Basic

75

7

Auto Cad

75

8

Auto Cad 3D

30

9

Corel Draw

45

10

Hướng dẫn thi tốt nghiệp

05

TỔNG CỘNG

410

3. Học phí : 1.650.000 đồng (áp dụng từ ngày 08/09//2010)


Chuyên đề Tin học Ứng dụng

I. Tin học văn phòng.

1. Nội dung chương trình học:

STTMÔN HỌCSỐ TIẾT
1Windows + Kỹ thuật gõ phím 10 ngón30
2Soạn thảo văn bản Word + Power Point45
3Bảng tính Excel45
4Linux + OpenOffice + Mozilla15
TỔNG CỘNG135

 2. Học phí: 620.000 đồng

 

II. Chứng chỉ B Tin học.

1. Nội dung chương trình học:

STTMÔN HỌCSỐ TIẾT
1Windows + Kỹ thuật gõ phím 10 ngón30
2Soạn thảo văn bản Word + Power Point45
3Bảng tính Excel45
4Linux + OpenOffice + Mozilla15
5Mạng máy tính + Internet + Thiết kế Web45
6Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access75
7Hướng dẫn thi tốt nghiệp05
TỔNG CỘNG260

2. Học phí: 1.150.000 đồng

 

III. AutoCad cơ bản (2D).

1. Nội dung chương trình học: 

STTMÔN HỌCSỐ TIẾT
1AutoCad (2D): Xây dựng bản vẽ kỹ thuật trên máy tính75
TỔNG CỘNG75

2. Học phí: 510.000 đồng

 

IV. AutoCad nâng cao (3D).

1. Nội dung chương trình học:

STTMÔN HỌCSỐ TIẾT
1AutoCad (3D): Xây dựng các mô hình không gian 3D dựa trên các bản vẽ 2D45
TỔNG CỘNG45

 2. Học phí: 350.000 đồng

 

V. Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, bảo trì máy tính:

1. Nội dung chương trình học:

STTMÔN HỌCSỐ TIẾT
1
- Kỹ thuật lắp ráp máy vi tính, cài đặt phần mềm.
- Chuẩn đoán, sửa chữa các sự cố phần cứng, phần mềm.
- Phương pháp bảo dưỡng, bảo trì máy tính.
90
TỔNG CỘNG90

 2. Học phí: 980.000 đồng

 

VI. Quản trị mạng máy tính:

1. Nội dung chương trình học:

STTMÔN HỌCSỐ TIẾT
1
- Nguyên lý hoạt động, kỹ thuật lắp đặt mạng máy tính.
- Quản trị người dùng, tài nguyên trên mạng.
- Khai thác mạng máy tính trong công việc văn phòng
105
TỔNG CỘNG105

 2. Học phí: 980.000 đồng

 

VII. Kế toán máy:

1. Nội dung chương trình học:

STTMÔN HỌCSỐ TIẾT
1
- Làm Kế toán bằng chương trình.
- Làm Kế toán bằng Excel.
75
TỔNG CỘNG75

 2. Học phí: 600.000 đồng

 

VIII. CorelDraw:

1. Nội dung chương trình học:

STTMÔN HỌCSỐ TIẾT
1
- Thực hiện bản vẽ mỹ thuật, quảng cáo, chế bản
60
TỔNG CỘNG60

 2. Học phí: 500.000 đồng

 
IX. Photoshop:

1. Nội dung chương trình học:

STTMÔN HỌCSỐ TIẾT
1
- Xử lý ảnh.
- Thực hiện lồng ghép ảnh nghệ thuật.
- Phục hồi ảnh cũ....
75
TỔNG CỘNG75

 2. Học phí: 600.000 đồng

 
(Áp dụng từ ngày 08/09/2010 đến khi có quyết định mới)


 1. Thường xuyên khai giảng vào thứ 2 & thứ 3 hàng  tuần 


 2. 1. Chương trình Kỹ thuật viên Tin học
  1. 1.1  Kỹ thuật viên phân ngành Kế toán
   1. 1.1.1  Mục tiêu :
   2. 1.1.2 Chương trình học :
   3. 1.1.3  Học phí : 1.700.000 đồng (áp dụng từ ngày 08/09/2010) 
  2. 1.2 Kỹ thuật viên phân ngành Kinh tế
   1. 1.2.1  Mục tiêu :
   2. 1.2.2 Chương trình học :
   3. 1.2.3  Học phí : 1.650.000 đồng (áp dụng từ ngày 08/09/2010)
  3. 1.3 Kỹ thuật viên phân ngành Kỹ thuật 
   1. 1.3.1 Mục tiêu :
   2. 1.3.2 Chương trình học :
   3. 1.3.3 Học phí : 1.650.000 đồng (áp dụng từ ngày 08/09//2010)
 3. 2. Chuyên đề Tin học Ứng dụng
  1. 2.1 Tin học văn phòng.
   1. 2.1.1 Nội dung chương trình học:
   2. 2.1.2 Học phí: 620.000 đồng
  2. 2.2 Chứng chỉ B Tin học.
   1. 2.2.1 Nội dung chương trình học:
   2. 2.2.2 Học phí: 1.150.000 đồng
  3. 2.3 AutoCad cơ bản (2D).
   1. 2.3.1 Nội dung chương trình học: 
   2. 2.3.2 Học phí: 510.000 đồng
  4. 2.4 AutoCad nâng cao (3D).
   1. 2.4.1 Nội dung chương trình học:
   2. 2.4.2 Học phí: 350.000 đồng
  5. 2.5 Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, bảo trì máy tính:
   1. 2.5.1 Nội dung chương trình học:
   2. 2.5.2 Học phí: 980.000 đồng
  6. 2.6 Quản trị mạng máy tính:
   1. 2.6.1 Nội dung chương trình học:
   2. 2.6.2 Học phí: 980.000 đồng
  7. 2.7 Kế toán máy:
   1. 2.7.1 Nội dung chương trình học:
   2. 2.7.2 Học phí: 600.000 đồng
  8. 2.8 CorelDraw:
   1. 2.8.1 Nội dung chương trình học:
   2. 2.8.2 Học phí: 500.000 đồng
   3. 2.8.3 Nội dung chương trình học:
   4. 2.8.4 Học phí: 600.000 đồng
 1. Thường xuyên khai giảng vào thứ 2 & thứ 3 hàng  tuần 


 2. 1. Chương trình Kỹ thuật viên Tin học
  1. 1.1  Kỹ thuật viên phân ngành Kế toán
   1. 1.1.1  Mục tiêu :
   2. 1.1.2 Chương trình học :
   3. 1.1.3  Học phí : 1.700.000 đồng (áp dụng từ ngày 08/09/2010) 
  2. 1.2 Kỹ thuật viên phân ngành Kinh tế
   1. 1.2.1  Mục tiêu :
   2. 1.2.2 Chương trình học :
   3. 1.2.3  Học phí : 1.650.000 đồng (áp dụng từ ngày 08/09/2010)
  3. 1.3 Kỹ thuật viên phân ngành Kỹ thuật 
   1. 1.3.1 Mục tiêu :
   2. 1.3.2 Chương trình học :
   3. 1.3.3 Học phí : 1.650.000 đồng (áp dụng từ ngày 08/09//2010)
 3. 2. Chuyên đề Tin học Ứng dụng
  1. 2.1 Tin học văn phòng.
   1. 2.1.1 Nội dung chương trình học:
   2. 2.1.2 Học phí: 620.000 đồng
  2. 2.2 Chứng chỉ B Tin học.
   1. 2.2.1 Nội dung chương trình học:
   2. 2.2.2 Học phí: 1.150.000 đồng
  3. 2.3 AutoCad cơ bản (2D).
   1. 2.3.1 Nội dung chương trình học: 
   2. 2.3.2 Học phí: 510.000 đồng
  4. 2.4 AutoCad nâng cao (3D).
   1. 2.4.1 Nội dung chương trình học:
   2. 2.4.2 Học phí: 350.000 đồng
  5. 2.5 Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, bảo trì máy tính:
   1. 2.5.1 Nội dung chương trình học:
   2. 2.5.2 Học phí: 980.000 đồng
  6. 2.6 Quản trị mạng máy tính:
   1. 2.6.1 Nội dung chương trình học:
   2. 2.6.2 Học phí: 980.000 đồng
  7. 2.7 Kế toán máy:
   1. 2.7.1 Nội dung chương trình học:
   2. 2.7.2 Học phí: 600.000 đồng
  8. 2.8 CorelDraw:
   1. 2.8.1 Nội dung chương trình học:
   2. 2.8.2 Học phí: 500.000 đồng
   3. 2.8.3 Nội dung chương trình học:
   4. 2.8.4 Học phí: 600.000 đồng

Chính trị - xã hội

 • Điêu đứng vì lời đồn “dịch tai xanh”  Webdanang - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình khẳng định chưa có dịch tai xanh trên địa bàn, trong khi người dân khắp các huyện, thành phố đồn nhau “lợn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Cướp giật rình rập du khách  Webdanang - Tại cuộc gặp với lãnh đạo TP.HCM cuối tháng trước, Phó chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Christopher C.Twomey khuyến cáo chính quyền địa phương cần có ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Heo rừng tấn công người, quậy phá thôn bản  Webdanang  - Chiều ngày 6/5, ông Pơloong Chiến - Chủ tịch UBND xã Ating (huyện Đông Giang, Quảng Nam) xác nhận, trong lúc đang chăn bò trong rừng, một người dân ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trộm chó bị truy đuổi, ngã xe máy tử vong  Webdanang  - Tối 5/5, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp nhận một bệnh nhân nam không rõ danh tính bị chấn thương sọ não khá nặng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri  Webdanang  - Ngày 6-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục tiếp xúc, gặp gỡ với cử tri. Cử tri ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 1626. Xem nội dung khác »

Kinh tế - Kinh doanh

 • Sản phẩm mới từ thực tế  Webdanang  - Cho ra đời một sản phẩm mới không hề là câu chuyện đơn giản. Công nghệ, kỹ thuật mới và đồng vốn cũng chỉ là một phần trong hành ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Kiểm tra an toàn lao động trong xây dựng  Webdanang - Với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng đang diễn ra trên diện rộng. Do đó, Sở Xây ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Khởi công nhà máy sản xuất lốp ô-tô lớn nhất Việt Nam  Webdanang  - Ngày 6-5, tại KCN Liên Chiểu, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất lốp ô-tô xe tải RADIAL ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công chức được mua nhà ở giá ưu đãi  Webdanang  - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xây dựng nhà ở cho cán bộ công chức hưởng lương ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Giá dầu thế giới giảm mạnh dưới 100 USD  Webdanang  - Giá dầu thô, xăng và khí đốt đã giảm ít nhất 6,8% và dầu thô xuống dưới 100 USD trong ngày 5-5. Đây là mức cao nhất ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 829. Xem nội dung khác »

Giáo dục - Tuyển sinh

 • Sinh viên VN bước vào các trường đại học hàng đầu thế giới  Webdanang Ghi tên mình vào danh sách sinh viên của những trường đại học xuất sắc thế giới là niềm mơ ước của nhiều hoc sinh ưu tú. Tuy nhiên ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Time: Châu Á có 15 đại diện lọt vào Top 100 đại học tốt nhất thế giới năm 2011 Webdanang.com - Trong bảng xếp hạng 100 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2011 vừa được tạp chí Times Higher Education công bố, châu Á góp mặt 15 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • TT - Huế: Khẩn trương triển khai việc hỗ trợ cho HS, SV chính sách Webdanang.com - Sau khi Dân trí ra bài “SV chính sách “cầu cứu” vì chậm được bù lại học phí” ngày 15/1/2011, đến nay UBND tỉnh Thừa Thiên ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 146. Xem nội dung khác »

Tin thế giới - Quan hệ quốc tế

 • Nhật liên tiếp rung chuyển vì động đất  Webdanang  - Từ đêm qua đến rạng sáng nay 6-5, khu vực ngoài khơi và trên đất liền Nhật Bản vừa hứng chịu các cơn địa chấn hơn 5 độ ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Pakistan - Mỹ, quan hệ cay đắng  Webdanang  - Chưa bao giờ quan hệ Pakistan với Mỹ lại cay đắng như lúc này. Hôm 4-5, báo Dawn của Pakistan cho biết Bộ trưởng thông tin Pakistan Firdous ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tàu phá băng Nga bị rò rỉ phóng xạ tại Bắc Cực  Webdanang  - Nga đã thực hiện một sứ mệnh giải cứu khẩn cấp vào đêm qua sau khi một tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 685. Xem nội dung khác »

Khoa học - Công nghệ

 • Xem sự kỳ diệu của smartphone, tablet tương lai  Webdanang  - Màn hình giấy đã quen thuộc với giới công nghệ nhưng máy tính mỏng như giấy thì có vẻ như là khái niệm mới. Hãy xem máy tính giấy ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Hacker tuyên bố tiếp tục tấn công Sony  Webdanang  - Một nhóm tin tặc vừa tuyên bố họ đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu mới nhằm vào Sony để trả đũa ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Triển lãm chiếc xe lai đầu tiên của thế giới  Webdanang  - Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng chiếc xe lai đầu tiên của thế giới - Semper Vivus (tên tiếng Anh là Always Alive) tại buổi triển lãm mang tên ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 330. Xem nội dung khác »

Tin hàng đầu

 • Cố vượt đường sắt đang cảnh báo tàu đến, 1 người chết  Webdanang - Khoảng 9g30 ngày 8-5, một vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại điểm giao với đường Trần Rịa (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) khiến anh ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lại thêm một tàu du lịch bị chìm ở vịnh Hạ Long  Webdanang - Khoảng 15h chiều 8/5, một tàu du lịch đã bị đâm chìm trên vịnh Hạ Long. Trên chuyến tàu có 8 du khách người Pháp và một số ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Hội nghị Cấp cao ASEAN 18 kết thúc thành công  Webdanang - Chiều 8/5, các nhà lãnh đạo ASEAN đã dự lễ bế mạc, kết thúc thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 18 tại Jakarta (Indonesia). Các ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tạm giữ kẻ chủ mưu tra tấn người dã man ở Nghệ An Anh Tới với nhiều với thương, bầm tụ máu trên lưng, mông và chân Webdanang - Hôm qua, thượng tá Dương Phúc Thành - Trưởng công an H.Tân Kỳ (Nghệ An ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Lũy mang tầm vóc quốc tế  Webdanang - Trường Lũy Quảng Ngãi được các chuyên gia so sánh ngang tầm với di tích tường thành Hadrian (miền bắc nước Anh) đang cần được bảo tồn và phát ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 1377. Xem nội dung khác »

An ninh- Pháp luật - Hình sự

Thể thao - Bóng đá

 • Thủ môn Thế Anh nhiều khả năng về Navibank Sài Gòn  Webdanang - Sau gần sáu năm khoác áo Bình Dương, ngày 5/5 thủ môn người Nghệ An đã chính thức chia tay đội chủ sân Gò Đậu. Bến đổ mới ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Đoạt cú đúp cầu thủ MU sẽ nhận “núi” tiền thưởng  Webdanang  - Các cầu thủ Manchester United đang đứng trước cơ hội bội thu tiền thưởng nếu họ kết thúc mùa này với cú đúp. Tính toán sơ bộ cho thấy ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Cựu Chủ tịch Real chỉ trích HLV Mourinho  Webdanang  - Mặc dù là người cũ của Real Madrid nhưng cựu Chủ tịch, Ramon Calderon, đã không đứng về phía Mourinho sau những phản ứng của HLV về vấn đề ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 699. Xem nội dung khác »

Thế giới Teen - Sinh viên

 • Những ảo tưởng của các cô nàng trong tình yêu  Webdanang - Con gái khi yêu thường mắc phải một sai lầm, đó là quá ảo tưởng trong tình yêu. Đây chính là thủ phạm dẫn bạn đến những lựa chọn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Đại ca của bầy cậu nhóc vẫn là… cô nhóc  Webdanang - Bề ngoài là một cô gái nhưng bạn bè ai cũng nói nó nghịch ngợm như một đứa con trai...Nhìn bề ngoài nó là một đứa con gái ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Nhọc nhằn SV làm người mẫu trang điểm  Webdanang - Làm người mẫu trang điểm không phải nghề mới mẻ nhưng vẫn là công việc hấp dẫn đối với nữ sinh viên bởi nó nhẹ nhàng, không bó buộc ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 565. Xem nội dung khác »

Văn hóa - Giải trí

 • Mẹ con Huỳnh Hiểu Minh 'xì tin'  Webdanang - Nhân ngày Mother's Day 8/5, tài tử Hong Kong lần đầu tiên 'khoe' mẹ trên tạp chí Good Housekeeping số mới. Huỳnh Hiểu Minh nói, anh muốn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Vân Trang rực rỡ giữa các người đẹp  Webdanang - Người đẹp của 'Cô dâu đại chiến' xuất hiện nổi bật và rạng rỡ trong buổi khai trương showroom thời trang của nhà thiết kế Kiều Trinh, tại TP ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tâm Tít hồn nhiên bên Đông Nhi  Webdanang - Trong buổi quay hình cho ca khúc 'Nhớ mãi nụ cười xinh' mới đây tại bãi biển Long Hải, hai nữ ca sĩ xinh đẹp Đông Nhi và Tâm ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Xế 'khủng' của sao Hàn  Webdanang - Hầu như các nghệ sĩ Hàn đều sắm cho mình những chiếc xe hơi đắt tiền của những hãng danh tiếng. Chiêm ngưỡng 'xế hộp' hoành tráng của họ ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lâm Thu Hằng so dáng cùng Thùy Dung  Webdanang - Hai người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 xuất hiện cùng lúc trong một màn thời trang tháng 5 tại Vietnam Designers House, TP HCM.Lâm ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 393. Xem nội dung khác »

Sức khỏe

 • Làm đẹp từ thực phẩm Ăn xoài góp phần làm đẹp da - Ảnh: Shutterstock  Webdanang - Bổ sung một số thực phẩm sau đây trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày, bạn sẽ có làn da ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thoát chết nhờ máu bò  Webdanang - Tính mạng chị Tamara Coakley, Australia đã được cứu nhờ một chế phẩm thay thế máu hoàn toàn tổng hợp từ huyết thanh bò. Đây là lần đầu tiên ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Vụ sản phụ và thai chết tại An Sinh: BV không đoán ra bệnh  Webdanang - Hơn 2 tuần sau khi nhận đơn tố bệnh viện An Sinh thiếu kinh nghiệm khiến sản phụ Yến tử vong cùng bào thai 30 tuần tuổi, Sở Y ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 307. Xem nội dung khác »

Nhà đất Đà Nẵng - Mua nhanh bán gấp

 • Cần bán nhà và đất mặt tiền đường Phước Mỹ 1, Sơn trà, Đà nẵng Cần bán nhà và đất mặt tiền đường Phước Mỹ 1, Gần bãi biển Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Quận Sơn trà, Đà nẵngĐường: 5m5, Diện tích đất: 176 ...
  Được đăng 04:26, 26 thg 3, 2014 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Nhà đất Đà Nẵng - Cho thuê nhà mặt tiền 67 Thanh Thủy Thông tin cơ bảnĐịa chỉ: 67 Thanh Thủy, cách sân bay Đà Nẵng 500m, Ga Đà Nẵng 200m, cách bãi biển 100 m. Tổng diện tích đất: 155 m2 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »
Comments