Đà Nẵng‎ > ‎Chính quyền‎ > ‎

Danh sách Đại biểu hội đồng nhân dân khóa VII Thành phố Đà Nẵng

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Khóa VII * 2004-2009)
 
ĐOÀN VÕ KIM ÁNH

- Ngày sinh: 05/10/1953
- Nơi sinh: Quế Hiệp, Quế Sơn, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Bác sĩ chuyên khoa II
- Chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện Bình dân
- Điện thoại di động: 0913 424 390


TRƯƠNG PHƯỚC ÁNH

- Ngày sinh: 15/05/1961
- Nơi sinh: Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Việt Tin
- Điện thoại: (84.511) 3550079
- Điện thoại di động: 0903 504 501


PHAN ĐÌNH BA

- Ngày sinh: 10/09/1949
- Nơi sinh: Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ
- Chức vụ: Giảng viên chính trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3950359
- Điện thoại di động: 0914 159 315


PHAN VĂN CHƯƠNG

- Ngày sinh: 15/09/1954
- Nơi sinh: Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
- Điện thoại: (84.511) 3822456
- Điện thoại di động: 0903 503 932


LÊ TỰ CƯỜNG

- Ngày sinh: 02/01/1950
- Nơi sinh: Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: 12/12
- Chức vụ: Nguyên UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy (đã nghỉ hưu)
- Điện thoại: 08051230
- Điện thoại di động: 0903 502 304


VŨ THỊ KIM DUNG

- Ngày sinh: 12/10/1960
- Nơi sinh: Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB, Chi nhánh Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3825822
- Điện thoại di động: 0913 411 999


LÊ NGỌC DŨNG

- Ngày sinh: 17/04/1952
- Nơi sinh: Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBNTQVN thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3818385
- Điện thoại di động: 0914 007 725NGÔ VĂN DŨNG

- Ngày sinh: 10/11/1950
- Nơi sinh: Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Bí thư Quận ủy Hải Châu
- Điện thoại: (84.511) 3828482
- Điện thoại di động: 0903 500 603


PHẠM KIỀU ĐA

- Ngày sinh: 14/08/1947
- Nơi sinh: Hòa Xuân, Hòa Vang, Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Nguyên TUV, Giám đốc Sở Công nghiệp (đã nghỉ hưu)
- Điện thoại: 3822846
- Điện thoại di động: 0903 500 906


NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

- Ngày sinh: 08/10/1959
- Nơi sinh: Tam Kỳ, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Á
- Điện thoại: (84.511) 3519929
- Điện thoại di động: 0903 515 519


TRẦN HUY ĐỨC

- Ngày sinh: 15/04/1952
- Nơi sinh: Quế Lộc, Quế Sơn, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 08051215
- Điện thoại di động: 0905 133 057


PHẠM THỊ GẤM

- Ngày sinh: 10/10/1953
- Nơi sinh: Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (đã nghỉ hưu)
- Điện thoại: 08051281
- Điện thoại di động:


PHAN ĐỨC HẢI

- Ngày sinh: 12/02/1962
- Nơi sinh: Hải Châu, Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đầu tư Xây dựng
- Điện thoại: (84.511) 3812067
- Điện thoại di động: 0903 501 590


VŨ THỊ TƯ HẰNG

- Ngày sinh: 01/01/1950
- Nơi sinh: Văn Tiến, Trấn Yên, Yên Báy
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Giám đốc Bệnh viện Bình dân Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3825636
- Điện thoại di động: 0913 415 229


NGUYỄN XUÂN HẠNH

- Ngày sinh: 02/02/1951
- Nơi sinh: Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố
- Điện thoại: (84.511) 3822230
- Điện thoại di động: 0913 443 345


HUỲNH VĂN HOA

- Ngày sinh: 15/10/1955
- Nơi sinh: Quế Thọ, Hiệp Đức, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ
- Chức vụ: TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Điện thoại: (84.511) 3821071
- Điện thoại di động: 0913 404 065


THÁI THANH HÙNG

- Ngày sinh: 17/10/1947
- Nơi sinh: Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Chức vụ: Đại tá, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố
- Điện thoại: (84.511) 3863278
- Điện thoại di động: 0913 401 008


VŨ HÙNG

- Ngày sinh: 24/10/1960
- Nơi sinh: Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố
- Điện thoại: 08051174
- Điện thoại di động: 0903 506 567


NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

- Ngày sinh: 01/04/1964
- Nơi sinh: Bồng Sơn, Bình Định
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT
- Điện thoại: (84.511) 3821434
- Điện thoại di động:


LÊ THỊ HƯỜNG

- Ngày sinh: 23/06/1958
- Nơi sinh: Hà Nội
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính
- Điện thoại: (84.511) 3829148
- Điện thoại di động: 0913 405 058


NGUYỄN ĐỨC LÊ

- Ngày sinh: 09/10/1964
- Nơi sinh: Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang
- Điện thoại: 
(84.511) 3846443
- Điện thoại di động: 0914 104 265


ĐỖ THỊ KIM LĨNH

- Ngày sinh: 24/05/1961
- Nơi sinh: Phú Thọ
- Trình độ học vấn: 10/10
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
- Điện thoại: (84.511) 3837429
- Điện thoại di động: 0905 123 688


BÙI CHÍ LOAN

- Ngày sinh: 10/11/1954
- Nơi sinh: Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Chức vụ: Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng về chính trị BCHQS thành phố
- Điện thoại: (84.511) 3826193
- Điện thoại di động: 0913 404 649


MAI ĐỨC LỘC

- Ngày sinh: 23/11/1955
- Nơi sinh: Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ
- Chức vụ: Tổng Biên tập báo Đà Nẵng

- Điện thoại: 08051173
- Điện thoại di động: 0903 584 237


LÊ THANH MINH

- Ngày sinh: 14/11/1954
- Nơi sinh: Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Giám đốc Điện lực Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3821075
- Điện thoại di động: 0913 403 555


TRẦN VĂN MINH

- Ngày sinh: 02/04/1955
- Nơi sinh: Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ
- Chức vụ: UVTV, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố
- Điện thoại: 08051129
- Điện thoại di động: 0913 405 556


NGUYỄN QUANG NGA

- Ngày sinh: 12/11/1950
- Nơi sinh: Bình Định, Thăng Bình, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: 12/12
- Chức vụ: UV BCHTW Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố
- Điện thoại: (84.511) 3891691
- Điện thoại di động: 0903 509 154


HUỲNH NGHĨA

- Ngày sinh: 15/06/1955
- Nơi sinh: Bình Định, Thăng Bình, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố
- Điện thoại: 08051128
- Điện thoại di động: 0913 401 455


PHẠM THỊ XUÂN NGUYỆT

- Ngày sinh: 01/09/1959
- Nơi sinh: Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Giám đốc Công ty Dệt may 29/3
- Điện thoại: (84.511) 3759386
- Điện thoại di động: 0903 511 456


HUỲNH MINH NHƠN

- Ngày sinh: 15/08/1956
- Nơi sinh: Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang
- Điện thoại: (84.511) 3846299
- Điện thoại di động: 0913 404 499


LÊ VINH QUANG

- Ngày sinh: 06/06/1970
- Nơi sinh: Hội An, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Phó Giám đốc Ngân hàng EXIMBANK Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3522333
- Điện thoại di động: 0903 352 777


HOÀNG THƯ SINH

- Ngày sinh: 01/05/1948
- Nơi sinh: Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Chức vụ: Nguyên TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn (đã nghỉ hưu)
- Điện thoại: (84.511) 3847321
- Điện thoại di động: 0913 404 609


NGUYỄN HOÀNG SƠN

- Ngày sinh: 01/12/1957
- Nơi sinh: Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Giám đốc Công ty Cơ khí ôtô và Thiết bị điện Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3743915
- Điện thoại di động: 0903 503 288


THÍCH THIỆN NGUYỆN

- Ngày sinh: 10/05/1949
- Nơi sinh: Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Chức vụ: Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3836895
- Điện thoại di động: 0913 403 288


HOÀNG VĂN THẮNG

- Ngày sinh: 10/10/1952
- Nơi sinh: Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố
- Điện thoại: (84.511) 3944043
- Điện thoại di động: 0903 506 544


NGÔ XUÂN THẮNG

- Ngày sinh: 30/04/1969
- Nơi sinh: Hà Nội
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Phó Bí thư Quận ủy Thanh Khê
- Điện thoại: (84.511) 3817490
- Điện thoại di động: 0903 596 530Trang  01  02  03  04  05

BÙI DIỆU THANH

- Ngày sinh: 22/02/1954
- Nơi sinh: Tam Dân, Tam Kỳ, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Nguyên Giám đốc Sở Thương mại (đã nghỉ hưu)
- Điện thoại: (84.511) 3821760
- Điện thoại di động: 0903 502 306


NGUYỄN BÁ THANH

- Ngày sinh: 08/04/1953
- Nơi sinh: Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ
- Chức vụ: UVTWĐ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND thành phố
- Điện thoại: 08051107
- Điện thoại di động: 0903 500 205


NGUYỄN QUANG THANH

- Ngày sinh: 01/08/1966
- Nơi sinh: Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3650440
- Điện thoại di động: 0903 502 331


DƯƠNG THÀNH THỊ

- Ngày sinh: 10/08/1959
- Nơi sinh: Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu
- Điện thoại: (84.511) 3841582
- Điện thoại di động: 0913 401 889


PHAN VIẾT THÔNG

- Ngày sinh: 17/10/1963
- Nơi sinh: Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: TUV, Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng
- Điện thoại: (84.511) 3818525
- Điện thoại di động: 0913 497 768


LƯƠNG NGUYỆT THU

- Ngày sinh: 06/10/1964
- Nơi sinh: Phúc Yên, Mê Linh, Vĩnh Phúc
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: TUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3825059
- Điện thoại di động: 0905 122 492


NGUYỄN THU

- Ngày sinh: 10/11/1956
- Nơi sinh: Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: TUV, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3821114
- Điện thoại di động: 0913 403 484


BÙI VĂN TIẾNG

- Ngày sinh: 10/08/1954
- Nơi sinh: Hải Châu, Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ
- Chức vụ: UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy
- Điện thoại: (84.511) 3811901
- Điện thoại di động: 0903 512 127


NGUYỄN NGỌC TUẤN

- Ngày sinh: 25/12/1958
- Nơi sinh: Tân Hưng, Gia Lộc, Hải Dương
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng
- Điện thoại: (84.511) 3822667
- Điện thoại di động: 0913 402 407


PHÙNG TẤN VIẾT

- Ngày sinh: 05/05/1958
- Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ
- Chức vụ: TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3891091
- Điện thoại di động: 0913 406 999Nguồn: danang.gov.vnComments