Đà Nẵng‎ > ‎Chính quyền‎ > ‎

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Đà Nẵng khóa XX

 BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG KHÓA XXMô tả ảnh.Đồng chí Nguyễn Bá ThanhĐồng chí Nguyễn Bá Thanh
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh
- Ngày sinh: 08/04/1953
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ
- Điện thoại: 08051107
- Di động: 0903 500 205
Đồng chí Trần ThọĐồng chí Trần Văn Minh

- Ngày sinh: 02/04/1955
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ
- Điện thoại: 08051129
- Di động: 0913 405 556

Đồng chí Bùi Văn TiếngĐồng chí Bùi Văn TiếngĐồng chí Bùi Văn Tiếng
Đồng chí Bùi Văn Tiếng
- Ngày sinh: 10/08/1954
- Nơi sinh: Hải Châu, Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ
- Điện thoại: (84.511) 3811901
-Di động: 0903 512 127
Đồng chí Võ Công TríĐồng chí Lê Kim Củng
Đồng chí Trần Đình LiễnĐồng chí Trần Đình LiễnĐồng chí Trần Đình Liễn
Đồng chí Trần Đình LiễnĐồng chí Huỳnh Nghĩa
- Ngày sinh: 15/06/1955
- Nơi sinh: Bình Định, Thăng Bình, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
- Điện thoại: 08051128
- Di động: 0913 401 455
Đồng chí Võ Duy Khương
Đồng chí Văn Hữu ChiếnĐồng chí Văn Hữu ChiếnĐồng chí Văn Hữu Chiến
Đồng chí Văn Hữu Chiến

Đồng chí Nguyễn Mạnh HùngĐồng chí Nguyễn Thanh Quang
Đồng chí Nguyễn Viết HoàngĐồng chí Nguyễn Viết HoàngĐồng chí Nguyễn Viết Hoàng
Đồng chí Nguyễn Viết HoàngĐồng chí Nguyễn Văn SơnĐồng chí Nguyễn Xuân Anh


Comments