Quán Cafe (Cà phê, Coffee ) Quận Cẩm Lệ


Nội dung

 1. 1 3D Smart Coffee
 2. 2 A. Hieu Coffee Shop
 3. 3 Cà Phê Châu
 4. 4 Cà Phê Đông Tây
 5. 5 Cà Phê Giọt Đắng
 6. 6 Cà Phê Hồng
 7. 7 Cà Phê Thảo Ly
 8. 8 Cà Phê Win Win
 9. 9 Cafe Bà Mập
 10. 10 Café Bamba
 11. 11 Cafe Đồng Đội
 12. 12 Café Giải Khát Ku Gôn
 13. 13 Cafe Ly Ly
 14. 14 Café New Star
 15. 15 Café Thư Pháp
 16. 16 Cafe-Giải Khát 182
 17. 17 Cafe-Giải Khát Queen
 18. 18 Café-Giải Khát Yến Nhi
 19. 19 Cam Ni Coffee Shop
 20. 20 Co Ngu Coffee Shop
 21. 21 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hbp Trung Nguyên
 22. 22 Cơ Sở Chế Biến Cà Phê Minh Quang
 23. 23 Da Thien Ly Coffee Shop
 24. 24 Huong Hoa Coffee Shop
 25. 25 Khanh Vy Coffee Shop
 26. 26 Phuong Linh Coffee Shop
 27. 27 Phuong Uyen Coffee Shop
 28. 28 Quán Ăn-Café Giải Khát
 29. 29 Quán Cà Phê Anh Thư
 30. 30 Quán Cà Phê New Sky
 31. 31 Quán Cà Phê Phương Nam
 32. 32 Quán Cafe 119
 33. 33 Quán Cafe 2M
 34. 34 Quán Cafe 351
 35. 35 Quán Cafe 570
 36. 36 Quán Cafe Anh Đào
 37. 37 Quán Cafe Anh Đào
 38. 38 Quán Cafe Anh Khoa
 39. 39 Quán Cafe Bamba
 40. 40 Quán Cafe Bin Bin
 41. 41 Quán Cafe Bốn Phương
 42. 42 Quán Cafe Come On
 43. 43 Quán Cafe Chợt Nhớ
 44. 44 Quán Cafe Duyên
 45. 45 Quán Café Góc Phố
 46. 46 Quán Cafe Giải Khát
 47. 47 Quán Cafe Giải Khát
 48. 48 Quán Cafe Giải Khát Nhung
 49. 49 Quán Cafe Hè Phố
 50. 50 Quán Cafe Hoàng
 51. 51 Quán Cafe Hoàng Gia
 52. 52 Quán Cafe Hồng Ân
 53. 53 Quán Cafe Hưng
 54. 54 Quán Cafe Hường
 55. 55 Quán Cafe K+
 56. 56 Quán Cafe Kim Chi
 57. 57 Quán Cafe Liên
 58. 58 Quán Cafe Line
 59. 59 Quán Cafe Ly Ly
 60. 60 Quán Cafe M.Hoàng
 61. 61 Quán Cafe Mạnh Nhân
 62. 62 Quán Cafe New Bim
 63. 63 Quán Cafe New Friend
 64. 64 Quán Cafe Nhật Nguyên
 65. 65 Quán Cafe One One
 66. 66 Quán Cafe Osaka
 67. 67 Quán Cafe Paradise
 68. 68 Quán Cafe Paradise
 69. 69 Quán Cafe Phi Long
 70. 70 Quán Cafe Phương
 71. 71 Quán Cafe Quang Vinh
 72. 72 Quán Cafe Ti Ti
 73. 73 Quán Cafe Tuyền
 74. 74 Quán Cafe Ty Ty
 75. 75 Quán Cafe Thảo Dung
 76. 76 Quán Cafe Thu Yên
 77. 77 Quán Cafe Trân
 78. 78 Quán Cafe Vday
 79. 79 Quán Cafe Yến Nhi
 80. 80 Quán Cafe-Giải Khát Nhật
 81. 81 Sumin Coffee Shop
 82. 82 Thanh Thanh Coffee Shop
 83. 83 Thu Hai Coffee Shop
 84. 84 Vuon Noi Coffee Shop
 85. 85 Vuon Toi Coffee Shop
 86. 86 World Cup Coffee Shop

3D Smart Coffee

 • Địa chỉ: 45 Đường Cao Sơn Pháo
 • Điện Thoại +84 511 3663 73X28

A. Hieu Coffee Shop

 • Địa chỉ: 133, Đường Tôn Đản
 • Điện Thoại +84 511 3682 91X1

Cà Phê Châu

 • Địa chỉ: 224 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 3670 96X73

Cà Phê Đông Tây

 • Địa chỉ: 471 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 3674 14X19

Cà Phê Giọt Đắng

 • Địa chỉ: 142 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 3697 42X46

Cà Phê Hồng

 • Địa chỉ: 54 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 2463 68X55

Cà Phê Thảo Ly

 • Địa chỉ: 469 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 2488 27X37

Cà Phê Win Win

 • Địa chỉ: 124 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 3697 42X55

Cafe Bà Mập

 • Địa chỉ: 7 Đường Tôn Đức Thắng
 • Điện Thoại +84 511 2483 41X1

Café Bamba

 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ
 • Điện Thoại xxx

Cafe Đồng Đội

 • Địa chỉ: 1 Đường Tôn Đức Thắng
 • Điện Thoại +84 511 3700 28X73

Café Giải Khát Ku Gôn

 • Địa chỉ: 171 Đường Tố Hữu
 • Điện Thoại +84 90 515 04 1X10

Cafe Ly Ly

 • Địa chỉ: 825 Đường Nguyễn Hữu Thọ
 • Điện Thoại +84 90 537 98 6X73

Café New Star

 • Địa chỉ: 240 Đường Phan Đăng Lưu
 • Điện Thoại +84 511 6262 69X1

Café Thư Pháp

 • Địa chỉ: 229 Đường Phan Đăng Lưu
 • Điện Thoại +84 511 3601 88X55

Cafe-Giải Khát 182

 • Địa chỉ: 182 Đường Tố Hữu
 • Điện Thoại +84 90 532 39 7X82

Cafe-Giải Khát Queen

 • Địa chỉ: 243 Đường Tố Hữu
 • Điện Thoại +84 97 812 75 2X28

Café-Giải Khát Yến Nhi

 • Địa chỉ: 191 Đường Phan Đăng Lưu
 • Điện Thoại +84 511 2470 36X19

Cam Ni Coffee Shop

 • Địa chỉ: 274, Đường Tôn Đản
 • Điện Thoại +84 511 3683 44X37

Co Ngu Coffee Shop

 • Địa chỉ: 318, Đường Tôn Đản
 • Điện Thoại +84 511 3682 38X37

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hbp Trung Nguyên

 • Địa chỉ: 24 Đường Nguyễn Nhàn
 • Điện Thoại +84 511 3674 99X55

Cơ Sở Chế Biến Cà Phê Minh Quang

 • Địa chỉ: Đường Ông Ích Đường
 • Điện Thoại +84 90 505 52 5X19

Da Thien Ly Coffee Shop

 • Địa chỉ: 171, Đường Tôn Đản
 • Điện Thoại +84 511 2223 66X64

Huong Hoa Coffee Shop

 • Địa chỉ: 50, Đường Trường Chinh
 • Điện Thoại +84 511 3661 29X55

Khanh Vy Coffee Shop

 • Địa chỉ: 704, Đường Trường Chinh
 • Điện Thoại +84 511 3661 18X64

Phuong Linh Coffee Shop

 • Địa chỉ: 117, Đường Tôn Đản
 • Điện Thoại +84 511 3682 45X28

Phuong Uyen Coffee Shop

 • Địa chỉ: 202, Đường Trường Chinh
 • Điện Thoại +84 511 3682 08X10

Quán Ăn-Café Giải Khát

 • Địa chỉ: 233 Đường Tố Hữu
 • Điện Thoại +84 511 3849 30X64

Quán Cà Phê Anh Thư

 • Địa chỉ: 423 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 3846 40X1

Quán Cà Phê New Sky

 • Địa chỉ: 768 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh
 • Điện Thoại xxx

Quán Cà Phê Phương Nam

 • Địa chỉ: 425 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 3670 99X28

Quán Cafe 119

 • Địa chỉ: 119 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 3698 69X64

Quán Cafe 2M

 • Địa chỉ: 221 Đường Tôn Đản
 • Điện Thoại +84 511 3682 06X46

Quán Cafe 351

 • Địa chỉ: 351 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 3674 02X28

Quán Cafe 570

 • Địa chỉ: 570 Đường Trường Chinh
 • Điện Thoại +84 168 999 320X64

Quán Cafe Anh Đào

 • Địa chỉ: 350 Đường Tôn Đản
 • Điện Thoại xxx

Quán Cafe Anh Đào

 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Đình Tứ
 • Điện Thoại +84 511 3680 08X37

Quán Cafe Anh Khoa

 • Địa chỉ: 38 Đường Bắc Sơn
 • Điện Thoại +84 511 3680 16X46

Quán Cafe Bamba

 • Địa chỉ: Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại xxx

Quán Cafe Bin Bin

 • Địa chỉ: 515 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 6474 35X46

Quán Cafe Bốn Phương

 • Địa chỉ: 24 Đường Bắc Sơn
 • Điện Thoại +84 511 3680 83X64

Quán Cafe Come On

 • Địa chỉ: 195 Đường Phan Đăng Lưu
 • Điện Thoại +84 511 3652 83X55


Quán Cafe Chợt Nhớ

 • Địa chỉ: 55 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 90 891 35 4X10

Quán Cafe Duyên

 • Địa chỉ: 214 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại xxx

Quán Café Góc Phố

 • Địa chỉ: 220 Đường Phan Đăng Lưu
 • Điện Thoại +84 511 3591 67X28

Quán Cafe Giải Khát

 • Địa chỉ: 27 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại xxx

Quán Cafe Giải Khát

 • Địa chỉ: 24., Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 3764 64X64

Quán Cafe Giải Khát Nhung

 • Địa chỉ: 227 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 3697 42X28

Quán Cafe Hè Phố

 • Địa chỉ: 248 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 2242 06X1

Quán Cafe Hoàng

 • Địa chỉ: 377 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại xxx

Quán Cafe Hoàng Gia

 • Địa chỉ: 255 Đường Nguyễn Hữu Thọ
 • Điện Thoại +84 511 3698 39X46

Quán Cafe Hồng Ân

 • Địa chỉ: 54 Đường Tôn Đản
 • Điện Thoại +84 90 585 77 8X82

Quán Cafe Hưng

 • Địa chỉ: 152 Đường Trường Chinh
 • Điện Thoại +84 93 544 70 8X64

Quán Cafe Hường

 • Địa chỉ: 91 Đường Tôn Đản
 • Điện Thoại +84 511 3682 61X1

Quán Cafe K+

 • Địa chỉ: 25 Đường Nguyễn Đình Tứ
 • Điện Thoại +84 91 663 36 6X10

Quán Cafe Kim Chi

 • Địa chỉ: 33 Đường Hồ Đắc Di
 • Điện Thoại +84 93 490 38 3X82

Quán Cafe Liên

 • Địa chỉ: 1 Đường Trần Phước Thành
 • Điện Thoại +84 511 3670 60X28

Quán Cafe Line

 • Địa chỉ: 223 Đường Phan Đăng Lưu
 • Điện Thoại +84 90 510 06 7X55

Quán Cafe Ly Ly

 • Địa chỉ: 825 Đường Nguyễn Hữu Thọ
 • Điện Thoại +84 511 2213 66X10

Quán Cafe M.Hoàng

 • Địa chỉ: 111 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 3697 70X82

Quán Cafe Mạnh Nhân

 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Đình Tứ
 • Điện Thoại +84 90 466 90 3X82

Quán Cafe New Bim

 • Địa chỉ: 210 Đường Phan Đăng Lưu
 • Điện Thoại +84 511 3529 67X55

Quán Cafe New Friend

 • Địa chỉ: 1 Đường Tôn Đức Thắng
 • Điện Thoại +84 122 333 345X82

Quán Cafe Nhật Nguyên

 • Địa chỉ: 164 Đường Nguyễn Công Hoan
 • Điện Thoại +84 90 518 64 7X55

Quán Cafe One One

 • Địa chỉ: 235 Đường Phan Đăng Lưu
 • Điện Thoại +84 511 3632 06X82

Quán Cafe Osaka

 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Đình Tứ
 • Điện Thoại +84 511 6281 18X19

Quán Cafe Paradise

 • Địa chỉ: Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại xxx

Quán Cafe Paradise

 • Địa chỉ: 63, Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 90 310 82 1X73

Quán Cafe Phi Long

 • Địa chỉ: 622 Đường Trường Chinh
 • Điện Thoại +84 511 3682 14X1

Quán Cafe Phương

 • Địa chỉ: 108 Đường Nguyễn Công Hoan
 • Điện Thoại xxx

Quán Cafe Quang Vinh

 • Địa chỉ: 517 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 3604 03X19

Quán Cafe Ti Ti

 • Địa chỉ: 47 Đường Cao Sơn Pháo
 • Điện Thoại +84 511 3663 27X64

Quán Cafe Tuyền

 • Địa chỉ: 217 Đường Phan Đăng Lưu
 • Điện Thoại +84 511 2218 16X46

Quán Cafe Ty Ty

 • Địa chỉ: 211 Đường Phan Đăng Lưu
 • Điện Thoại +84 90 512 02 1X82

Quán Cafe Thảo Dung

 • Địa chỉ: 192 Đường Phan Đăng Lưu
 • Điện Thoại +84 128 261 308X28

Quán Cafe Thu Yên

 • Địa chỉ: 11 Đường Tôn Đản
 • Điện Thoại +84 511 2218 46X82

Quán Cafe Trân

 • Địa chỉ: 525 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 511 2593 99X82

Quán Cafe Vday

 • Địa chỉ: 218 Đường Phan Đăng Lưu
 • Điện Thoại +84 511 6263 32X55

Quán Cafe Yến Nhi

 • Địa chỉ: 138 Đường Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện Thoại +84 98 618 56 5X55

Quán Cafe-Giải Khát Nhật

 • Địa chỉ: 255 Đường Tố Hữu
 • Điện Thoại +84 90 522 32 4X73

Sumin Coffee Shop

 • Địa chỉ: 724, Đường Trường Chinh
 • Điện Thoại +84 511 3683 25X1

Thanh Thanh Coffee Shop

 • Địa chỉ: 50, Đường Tôn Đản
 • Điện Thoại +84 511 3660 12X55

Thu Hai Coffee Shop

 • Địa chỉ: 389, Đường Tôn Đản
 • Điện Thoại +84 511 2468 01X46

Vuon Noi Coffee Shop

 • Địa chỉ: 408, Đường Tôn Đản
 • Điện Thoại +84 511 3683 24X46

Vuon Toi Coffee Shop

 • Địa chỉ: 321, Đường Tôn Đản
 • Điện Thoại +84 511 3682 32X37

World Cup Coffee Shop

 • Địa chỉ: 420, Đường Tôn Đản
 • Điện Thoại +84 511 2224 28X82

Nội dung

 1. 1 3D Smart Coffee
 2. 2 A. Hieu Coffee Shop
 3. 3 Cà Phê Châu
 4. 4 Cà Phê Đông Tây
 5. 5 Cà Phê Giọt Đắng
 6. 6 Cà Phê Hồng
 7. 7 Cà Phê Thảo Ly
 8. 8 Cà Phê Win Win
 9. 9 Cafe Bà Mập
 10. 10 Café Bamba
 11. 11 Cafe Đồng Đội
 12. 12 Café Giải Khát Ku Gôn
 13. 13 Cafe Ly Ly
 14. 14 Café New Star
 15. 15 Café Thư Pháp
 16. 16 Cafe-Giải Khát 182
 17. 17 Cafe-Giải Khát Queen
 18. 18 Café-Giải Khát Yến Nhi
 19. 19 Cam Ni Coffee Shop
 20. 20 Co Ngu Coffee Shop
 21. 21 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hbp Trung Nguyên
 22. 22 Cơ Sở Chế Biến Cà Phê Minh Quang
 23. 23 Da Thien Ly Coffee Shop
 24. 24 Huong Hoa Coffee Shop
 25. 25 Khanh Vy Coffee Shop
 26. 26 Phuong Linh Coffee Shop
 27. 27 Phuong Uyen Coffee Shop
 28. 28 Quán Ăn-Café Giải Khát
 29. 29 Quán Cà Phê Anh Thư
 30. 30 Quán Cà Phê New Sky
 31. 31 Quán Cà Phê Phương Nam
 32. 32 Quán Cafe 119
 33. 33 Quán Cafe 2M
 34. 34 Quán Cafe 351
 35. 35 Quán Cafe 570
 36. 36 Quán Cafe Anh Đào
 37. 37 Quán Cafe Anh Đào
 38. 38 Quán Cafe Anh Khoa
 39. 39 Quán Cafe Bamba
 40. 40 Quán Cafe Bin Bin
 41. 41 Quán Cafe Bốn Phương
 42. 42 Quán Cafe Come On
 43. 43 Quán Cafe Chợt Nhớ
 44. 44 Quán Cafe Duyên
 45. 45 Quán Café Góc Phố
 46. 46 Quán Cafe Giải Khát
 47. 47 Quán Cafe Giải Khát
 48. 48 Quán Cafe Giải Khát Nhung
 49. 49 Quán Cafe Hè Phố
 50. 50 Quán Cafe Hoàng
 51. 51 Quán Cafe Hoàng Gia
 52. 52 Quán Cafe Hồng Ân
 53. 53 Quán Cafe Hưng
 54. 54 Quán Cafe Hường
 55. 55 Quán Cafe K+
 56. 56 Quán Cafe Kim Chi
 57. 57 Quán Cafe Liên
 58. 58 Quán Cafe Line
 59. 59 Quán Cafe Ly Ly
 60. 60 Quán Cafe M.Hoàng
 61. 61 Quán Cafe Mạnh Nhân
 62. 62 Quán Cafe New Bim
 63. 63 Quán Cafe New Friend
 64. 64 Quán Cafe Nhật Nguyên
 65. 65 Quán Cafe One One
 66. 66 Quán Cafe Osaka
 67. 67 Quán Cafe Paradise
 68. 68 Quán Cafe Paradise
 69. 69 Quán Cafe Phi Long
 70. 70 Quán Cafe Phương
 71. 71 Quán Cafe Quang Vinh
 72. 72 Quán Cafe Ti Ti
 73. 73 Quán Cafe Tuyền
 74. 74 Quán Cafe Ty Ty
 75. 75 Quán Cafe Thảo Dung
 76. 76 Quán Cafe Thu Yên
 77. 77 Quán Cafe Trân
 78. 78 Quán Cafe Vday
 79. 79 Quán Cafe Yến Nhi
 80. 80 Quán Cafe-Giải Khát Nhật
 81. 81 Sumin Coffee Shop
 82. 82 Thanh Thanh Coffee Shop
 83. 83 Thu Hai Coffee Shop
 84. 84 Vuon Noi Coffee Shop
 85. 85 Vuon Toi Coffee Shop
 86. 86 World Cup Coffee Shop

Comments