Tổng quan về Nội dung khách truy cập từ 25-08-2010 đến 25-10-2010

đăng 00:49 27 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Tổng quan về Nội dung

Đồ thị theo:
 Số lần truy cập trang

Các trang trên trang web này đã được xem tổng số 61.106 lần

Phân tích Điều hướng

Tóm lược Điều hướng
Cách khách truy cập tìm nội dung
Đường dẫn Truy cập
Các đường dẫn mà khách truy cập sử dụng để vào nội dung của bạn

Tối Ưu hoá Trang Đích

Nguồn Truy cập
Các nguồn hàng đầu trên mỗi trang
Từ khoá Truy cập
Từ khoá hàng đầu trên mỗi trang

Nhấp vào Mẫu

Phân tích Trong Trang Beta
Nhấp vào dữ liệu ở đầu trang web của bạn
Hãy thử Trình tối ưu hoá Trang web
Tăng số chuyển đổi bằng cách thử nghiệm nội dung khác nhau.
Ċ
Đỗ Thế Hiền,
00:48 15 thg 6, 2011
Comments