Tổng quan về Khách truy cập webdanang.com từ ngày 25-08-2010 đến ngày 25-10-2010

đăng 21:25 26 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Đây là số liệu truy cập Webdanang.com do Google Analytics đánh giá. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu để các tổ chức, cá nhân xem trực tiếp dữ liệu này.
Dữ liệu này rất cần thiết để có chiến lược Quảng cáo nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
Quí khách có thể tải file đính kèm để xem thêm.

Tổng quan về Khách truy cập

Đồ thị theo:
 Khách truy cập

17.095 người đã truy cập vào trang web này

Cấu hình Kỹ thuật

Trình duyệt
Số lượt truy cập
% lượt truy cập
17.54368,52%
4.28116,72%
1.9707,69%
1.5616,10%
1200,47%

xem báo cáo đầy đủ

Tốc độ Kết nối
Số lượt truy cập
% lượt truy cập
16.08862,84%
8.38532,75%
1.0344,04%
470,18%
450,18%

xem báo cáo đầy đủ


Comments