Tổng quan về Nguồn Lưu lượng truy cập từ 25-08-2010 đến 25-10-2010

đăng 00:27 27 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Tổng quan về Nguồn Lưu lượng

Đồ thị theo:
 Số lần truy cập

Tất cả nguồn lưu lượng đã gửi tổng số 25.603 lượt truy cập

  • Lưu lượng Truy cập Trực tiếp14.753,00 (57,62%)
  • Công cụ Tìm kiếm9.344,00 (36,50%)
  • Trang Giới thiệu1.506,00 (5,88%)

Nguồn lưu lượng Hàng đầu

Comments